Тести – Урок 4 – Хімічна реакція

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

4. Хімічна реакція

Тести

4.1 Установіть відповідність реагентів з типом реакції, що між ними відбувається

Реагенти:

Тип реакції:

1 магній оксид і нітратна кислота

А сполучення

2 магній і хлор

Б заміщення

3 магній і хлоридна кислота

В обмін

4 магній нітрид і вода

Г розклад

Д гідроліз

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

src="/image/2/image619_0.jpg" class=""/>

4.2 Установіть відповідність між рівнянням реакції та типом реакції

Рівняння реакції:

Тип реакції:

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

А сполучення

Б заміщення

В обмін

Г розклад

Д гідроліз

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.3 Установіть відповідність між рівнянням реакції та типом реакції

Рівняння реакції:

Тип реакції:

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

А розклад

Б заміщення

В

гідроліз

Г сполучення

Д обмін

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.4 Укажіть пару речовин, реакція між якими є реакцією обміну

А цинк і сульфатна кислота

Б цинк гідроксид і сульфатна кислота

В цинк оксид і сульфур(VІ) оксид

Г калій оксид і вода

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.5 Укажіть формулу речовини, при нагріванні якої на повітрі відбувається реакція розкладу

A ZnS

Б КОН

В FeS2

Г Fe(OH)3

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.6 Термохімічне рівняння реакції розкладу кальцій карбонату:

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

Укажіть, скільки теплоти виділиться чи поглинеться, якщо розкласти 0,2 моль кальцій карбонату

А поглинеться 36 кДж теплоти

Б виділиться 36 кДж теплоти

В поглинеться 9 кДж теплоти

Г виділиться 9 кДж теплоти

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.7 Термохімічне рівняння реакції окиснення нітроген(ІІ) оксиду:

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

Укажіть об’єм нітроген(ІV) оксиду, який утворився, якщо виділилося 28,2 кДж теплоти

А 33,6 л

Б 22,4 л

В 16,8 л

Г 11,2 л

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.8 Укажіть рівняння ендотермічної реакції

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.9 Укажіть рівняння реакції, яка є окисно-відновною

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.10 У реакції, що описують рівнянням:

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

А Манган у калій перманганаті окислюється

Б Хлор у хлороводні відновлюється

В Гідроген у хлороводні відновлюється

Г Манган у калій перманганаті відновлюється

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.11 Укажіть найнижчий ступінь окиснення Брому

А -1

Б -2

В -3

Г -4

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.12 Укажіть формулу речовини, яка виступає в окисно-відновних реакціях лише як відновник

A H2S

Б S

В SО2

Г K2SO3

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.13 Укажіть формулу речовини, ступінь окиснення Сульфуру в якій +2

A K2SО4

Б K2S2О3

В K2SО3

Г K2S2О7

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.14 Якщо атом Нітрогену зі ступенем окиснення +5 приймає 8 електронів, то електронне рівняння цього процесу матиме вигляд

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.15 Установіть відповідність між схемою перетворення Та кількістю електронів, що беруть участь у процесі

Схема:

Кількість електронів:

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

A +2e-

Б +6e-

В -8e-

Г +8e-

Д -6e-

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.16 Установіть послідовність зростання ступеня окиснення Хлору в наведених формулах сполук

A NaClO4

Б Сl2O

В Са(Сl03)2

Г NaCl

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.17 Термохімічне рівняння реакції окиснення магнію:

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

У результаті окиснення 0,4 моль магнію

А виділиться 4820 кДж теплоти

Б поглинеться 241 кДж теплоти

В виділиться 241 кДж теплоти

Г поглинеться 2410 кДж теплоти

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.18 У реакції, що описують рівнянням:

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

А окисник приймає 2 електрони

Б відновник приймає 4 електрони

В відновник віддає 8 електронів

Г окисник приймає 6 електронів

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.19 При зміні ступеня окиснення Карбону з -4 до +4 він

А приєднує 8 електронів

Б віддає 8 електронів

В віддає 4 електрони

Г приєднує 4 електрони

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.20 Укажіть рівняння окисно-відновної реакції

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.21 Укажіть, скільки електронів візьме участь у процесі, який описують схемою: Тести  Урок 4  Хімічна реакція

А 2

Б 5

В 7

Г 9

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.22 Укажіть формулу речовини, у складі якої Нітроген може бути лише відновником

A KNO3

Б N2O

В NO

Г Mg3N2

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.23 Укажіть рівняння реакції, у якій водень виступає як окисник

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.24 Укажіть речовину, яка виступає в окисно-відновних реакціях лише як окисник

A CrSO4

Б СrO3

В СrСl2

Г КСrO2

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.25 Установіть відповідність між схемою перетворення та кількістю електронів, що беруть участь у процесі

Схема:

Кількість електронів:

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

A +3e-

Б +5e-

В +8e-

Г -2e-

Д -5e-

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.26 Установіть послідовність зростання ступеня окиснення Фосфору в наведених сполуках

А Н3РO2

Б Са3(РO4)2

В К3РO3

Г К3Р

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.27 Укажіть схему окисно-відновної реакції, у якій сірка виступає окисником

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.28 Установіть відповідність між рівнянням і типом реакції

Рівняння реакції:

Тип реакції:

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

А розклад

Б заміщення

В гідроліз

Г сполучення

Д обмін

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.29 Укажіть сполуку, у якій Хлор виявляє максимальний (позитивний) ступінь окиснення

А СаСl2

Б КСlO3

В Сl2O

Г Ва(СlO4)2

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.30 У реакції, що описують рівнянням: Тести  Урок 4  Хімічна реакція

А Нітроген відновлюється

Б Нітроген окиснюється

В Оксиген окислюється

Г Сульфур відновлюється

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.31 Укажіть рівняння реакції, яка є окисно-відновною

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.32 Укажіть правильно складену формулу сполуки Карбону з Флуором, у якій Карбон виявляє максимальний ступінь окиснення

A CF2

Б CF4

В C2F2

Г CF6

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.33 Установіть послідовність зменшення ступеня окиснення Сульфуру в сполуках, формули яких наведено

A SO2

Б CuS

В H2SO4

Г K2S2O3

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.34 Укажіть речовину, яка виступає в окисно-відновних реакціях лише як окисник

A SO2

Б H2S

В S

Г H2SO4(конц.)

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.35 Укажіть кількість електронів, які приймає окисник в окисно-відновній реакції, схема якої: Тести  Урок 4  Хімічна реакція

А 2

Б 3

В 4

Г 5

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.36 Укажіть рівняння окисно-відновної реакції

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.37 Укажіть, скільки теплоти виділиться чи поглинеться, якщо 0,25 моль ферум(ІІІ) оксиду прореагує з алюмінієм згідно з термохімічним рівнянням реакції:

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

А виділиться 416 кДж теплоти

Б поглинеться 416 кДж теплоти

В виділиться 208 кДж теплоти

Г поглинеться 208 кДж теплоти

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.38 У реакції, що описують рівнянням: Тести  Урок 4  Хімічна реакція

А Хром окислюється

Б Оксиген відновлюється

В Хлор окислюється

Г Гідроген відновлюється

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.39 Укажіть речовину, яка виступає в окисно-відновних реакціях лише як окисник

A N2

Б NO

В KNО2

Г KNО3

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.40 Якщо атом Хлору зі ступенем окиснення +5 приймає шість електронів, то електронне рівняння цього процесу буде

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.41 У складі якої речовини Бром може бути лише відновником?

А Вr2

Б КВrO3

В НВr

Г КВrO

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.42 Установіть послідовність зменшення ступеня окиснення Нітрогену в сполуках, формули яких наведено

A KNO2

Б Ca3N2

В Ca(NO3)2

Г N2

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.43 Укажіть речовину, яка виступає в окисно-відновних реакціях і як окисник, і як відновник

А МnO2

Б МnСl2

В КМnO4

Г Ва(МnO4)2

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.44 Хімічні реакції, які відбуваються з виділенням теплоти, називають

А каталітичними

Б ендотермічними

В екзотермічними

Г окисно-відновними

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.45 Установіть відповідність між хімічною реакцією та її типом

Реакція:

Тип реакції:

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

А розклад

Б заміщення

В гідроліз

Г сполучення

Д обмін

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.46 Укажіть рівняння реакції, яка є окисно-відновною

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.47 Установіть послідовність зменшення ступеня окиснення Мангану в сполуках, формули яких наведено

А МnО

Б КМnO4

В МnO2

Г К2МnO4

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.48 Укажіть речовини зі ступенем окиснення неметалічного елемента +3: 1) SO3; 2) Аl2O3; 3) В2O3; 4) Fe2O3; 5) P2S3; 6) N2O3

А 3, 4, 5

Б 3, 5, 6

В 4, 5, 6

Г 2, 3, 4

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.49 Укажіть оборотну реакцію

А горіння ацетилену

Б окиснення сульфур(ІV) оксиду киснем

В калій оксид з водою

Г кальцій карбонат з нітратною кислотою

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.50 Укажіть рівняння каталітичної реакції

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.51 Укажіть каталізатор реакції розкладу гідроген пероксиду

А цинк

Б хром(ІII) оксид

В вода

Г манган(ІV) оксид

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.52 Укажіть хімічний елемент, що є відновником у хімічній реакції між алюмінієм і сульфатною кислотою

А Гідроген

Б Сульфур

В Алюміній

Г Оксиген

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.53 Укажіть формули речовин, що містять металічний елемент зі ступенем окиснення +1: 1) Сl2O; 2) Сu2O; 3) МnО; 4) Cs2O; 5) Сr2O3; 6) МnO2

А 2, 3

Б 3, 4

В 4, 6

Г 2, 4

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.54 За електронною будовою атома визначте мінімальний і максимальний ступені окиснення елемента…4s24p3

А +3 і -3

Б +4 і -4

В -3 і +5

Г -1 і +6

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.55 Укажіть схему процесу відновлення

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.56 Розташуйте елементи, електронні формули яких наведено, в послідовності зменшення їхніх окисних властивостей

A…4s24р2

Б…4s24р4

В…4s24p5

Г…4s24p3

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.57 Укажіть речовину, у реакції з якою водень є окисником

А кисень

Б хром(ІІІ) оксид

В сірка

Г барій

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.58 Укажіть пару речовин зі ступенем окиснення неметалічного елемента +3

А В2O3, Р2O3

Б СrO3, N2O3

В Сr2O3, Аl2o3

Г К2О4, СO2

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.59 Найсильнішим окисником із р-елементів 4-го періоду є

А Хлор

Б Бром

В Криптон

Г Манган

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.60 Визначте ступені окиснення Нітрогену в амоній нітриті

А -3, +3

Б -4, +5

В -3, +5

Г -4, +3

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.61 Укажіть назву речовини, у реакції з якою Фосфор є відновником

А кальцій

Б калій

В хлор

Г цинк

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.62 Укажіть напівсхему реакції, у якій фосфор є окисником

А Р + O2 →

Б P + S →

В Р + Сl2 →

Г К + Р →

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.63 Укажіть чинники, які сприятимуть зміщенню рівноваги реакції: Тести  Урок 4  Хімічна реакція у бік вихідних речовин: 1) підвищення температури; 2) зниження температури; 3) підвищення тиску; 4) зниження тиску; 5) підвищення концентрації сульфур(ІV) оксиду; 6) підвищення концентрації сульфур(VІ) оксиду

А 1, 3, 5

Б 2, 3, 4

В 1, 4, 6

Г 2, 4, 5

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція

4.64 Як потрібно змінити концентрацію водню в його реакції з азотом, щоб змістити хімічну рівновагу в бік утворення продукту реакції?

А підвищити

Б знизити

В спочатку підвищити, а потім знизити

Г спочатку знизити, а потім підвищити

 Тести  Урок 4  Хімічна реакція


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тести – Урок 4 – Хімічна реакція - Довідник з хімії


Тести – Урок 4 – Хімічна реакція