ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

РОЗДІЛ 1

Уважно прочитайте задачі та знайдіть серед запропонованих відповідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15 хв.

1°. Яку цифру потрібно вставити замість зірочки, щоб число 1754* ділилося на 10?

А. 1. Б. 0. В. 5. Г. 2.

2°. Яку цифру потрібно дописати зліва до числа 56, щоб воно ділилося на 9?

А. 5. Б. 1. В. 3. Г. 7.

3°. Знайдіть НСК чисел 32 і 36.

А. 144. Б. 288. В. 4. Г. 1152.

4. Яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти із 36 білих гвоздик і 126 рожевих гвоздик?

А. 9. Б. 18. В. 36. Г. 4.

5*.

Знайдіть найменше чотирицифрове число, яке містить цифру 7 і ділиться і на 2, і на 3, і на 5.

А. 1710. Б. 1470. В. 1740. Г. 1170.

РОЗДІЛ 2

Уважно прочитайте задачі та знайдіть серед запропонованих відповідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15хв.

№1

1°. Який із дробів ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ є нескоротним?

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

2°. Обчисліть: ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

3°. Яке з чисел ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ є найбільшим?

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

4. Скоротіть дріб ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

5*. Перша

сторона трикутника дорівнює ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ м. Вона на ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ м більша за другу сторону і на ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ м менша від третьої сторони. Знайдіть периметр трикутника.

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

1°.Обчисліть: ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

2°. Обчисліть: ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

3°. Знайдіть значення виразу: ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

4. Знайдіть площу квадрата з периметром ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

5*. Знайдіть корінь рівняння ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

Яку з нерівностей задовольняє отриманий корінь?

А. 0,36 < х < 0,37. В. 0,29 < х < 0,3.

Б. 0,74 < х < 0,75. Г. 1,21 < х < 1,22.

РОЗДІЛ 3

Уважно прочитайте задачі і знайдіть серед запропонованих відповідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15 хв.

№1

1 °. Знайдіть значення відношення 0,18 : 3,6.

А. 0,2. Б. 0,5. В. 0,05. Г. 5.

2°. Знайдіть невідомий член пропорції 6,4 : х = А ; 0,5.

А. 8. Б. 0,8. В. 5,12. Г. 0,2.

3°. Скільки коштують 9 кг цукерок, якщо за 4 кг таких цукерок заплатили 110 грн?

А. 27,5 грн. Б. 220 грн. В. 247,5 грн. Г. 275 грн.

4. Масштаб карти 1 : 600 000. Визначте відстань на місцевості, якщо на карті вона зображена відрізком 3 см.

А. 18 км. Б. 1,8 км. В. 180 м. Г. 18 м.

5*. За скільки днів виконають завдання 8 робітників, якщо 4 робітники можуть виконати це завдання за 6 днів?

А. 3. Б. 4. В. 5. Г. 6.

№2

1°. Обчисліть довжину кола, радіус якого дорівнює 7 см.

А. 14см. Б. 21,98 см. В. 43,96 см. Г. 439,6см.

2°. Кидають гральний кубик. Знайдіть імовірність події “Випаде 4 очки”.

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

3°. Обчисліть площу круга, діаметр якого дорівнює 8 см.

А.25,12см2. Б. 200,96см2. В. 50,24см. Г. 50,24см2.

4. Число 12 збільшили на 25 %, а потім ще на 15 %. Яке число отримали?

А. 172,5. Б. 17,25. В. 168. Г. 16,8.

5*. У міському парку посадили дерева. З них хвойні дерева становлять 60 %. Скільки дерев посадили в парку, якщо хвойних дерев посадили на 25 більше, ніж листяних?

А. 500. Б. 450. В. 250. Г. 125.

РОЗДІЛ 4

Уважно прочитайте задачі і знайдіть серед запропонованих відповідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15 хв.

№ 1

1°. Скільки серед чисел

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

-2,4; -91; -14 від’ємних цілих чисел?

А. 6. Б. 4. В. 3. Г. 8.

2°. Знайдіть число, протилежне до числа 0,5.

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

3°. Розставте числа 0,6; ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ -1,9 у порядку зростання.

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

4. Обчисліть: |-9 | ∙ |-2 | – | -36 | : 6.

А. 24. Б.-12. В.-24. Г. 12.

5*. Знайдіть відстань між точками А і В, якщо А – середина відрізка з кінцями у точках С(-2) і D(4), а В – середина відрізка з кінцями в точках М(-3) і N(-5).

А. 5 од. Б. 6 од. В. З од. Г. 2 од.

№2

1°. Обчисліть: -2,8 + 0,2.

А.-3. Б.-2,6. В. 3. Г. 2,6.

2°. Обчисліть: -15-17.

А.-32. Б. 32. В. 2. Г.-33.

3°. Розв’яжіть рівняння: х – 1,5 = -3,4.

А. 1,9. Б.-4,9. В. 4,9. Г. -1,9.

4. Обчисліть: ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

5*. Від суми чисел ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ відняли деяке число. У результаті отримали -0,605. Знайдіть це число.

А. 3,98. Б. 5,08. В.-3,88. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

№3

1 °. Яка з нерівностей є правильною?

А. -2 ∙ (-5) <0. В. 2 ∙ 5 < 0.

Б. 2 ∙ (-5) <0. Г. -2 ∙ 5 > 0.

2°. Обчисліть:-50 ∙ (-0,001) ∙ 27,28 ∙ (-2).

А.-2,728. Б. 54,56. В. 27,28. Г.-272,8.

3°. Розв’яжіть рівняння: -8 ∙ х = 6,4.

А. 0,8. Б.-8. В.-0,8. Г. -71,2.

4. Обчисліть: -0,2 ∙ (-100 : 4).

А.-4. Б.-5. В. 12,5. Г. 5.

5*. Обчисліть:

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

А. 0. Б.-15. В.-30. Г. 15.

РОЗДІЛ 5

Уважно прочитайте задачі і знайдіть серед запропонованих відповідей правильну. Для виконання тестового завдання потрібно 10-15 хв.

№ 1

1°. Спростіть вираз: 6 ∙ (а+ 0,5)-4 ∙ (а – 2,8).

А. 6а + 4,2. Б. 2а-8,2. В. 2а-14,2. Г. 2а+14,2.

2°. Розв’яжіть рівняння: 2,5х +12 = 2л: -13.

А. 5. Б.-5. В. 50. Г. -50.

3°. Сума двох чисел дорівнює 30. Одне із чисел у 1,5 раза більше за інше. Знайдіть ці числа.

А. 16 і 14. Б. 18 і 12. В. 15,75 і 14,25. Г.20І10,

4. Розв’яжіть рівняння 2 ∙ (у-3,5) = 7 + 3,6 ∙ (2у – 1).

А. 2. Б.-2. В. 0,5. Г. -0,5.

5*. На двох полицях разом було 18 книжок, Після того як з першої полиці переставили на другу 2 книжки, на першій полиці книжок стало у 2 рази більше, ніж на другій. Скільки книжок було на кожній полиці спочатку?

А. 12 і 6. Б. 14 і 4. В. 10 і 8. Г.15 і 3.

№2

1°. Яка пряма на малюнку 1 є перпендикулярною до прямої АВ?

А. КМ. Б. ОК. В. СВ. Г. CD.

2°. Чому дорівнює ∠AOC на малюнку 1?

А. 90°. Б. 60°. В. 30°. Г. 180°.

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ

Мал. 1

3°. Який приклад завжди ілюструє паралельні прямі?

A. Сторони трикутника.

Б. Сторони прямокутника.

B. Протилежні сторони квадрата.

Г. Два олівці.

4. Три вершини квадрата ABCD мають координати: А(-2; 4), В(5; 4) і С(5; -3). Знайдіть координати вершини D.

А. (5; 3). Б. (2; -3). В. (-2;-4). Г. (-2; -3).

5. Відрізок АВ поділено точкою С у відношенні 5:1, починаючи від точки А. Знайдіть координати точки С, якщо А(1; -6) і В(-5; -6).

А. (-4; -6). Б. (-3; -6). В. (0; -6). Г. (-1; -6).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ - Математика


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛІВ