Тестові завдання до теми 1.Розділ V

Тестові завдання до теми 1

Розділ V

1 _ в, 2 – в, 3 – б, 4 – а, 5 – г, 6 – в, 7 – б, 8 – б, 9 – г, 10 – г, 11 – б, 12 – г.

13. Установіть відповідність між видом добору та його характером:

Спрямований

Виживання особин з певними генетично закріпленими ознаками

Стабілізуючий

Виживання особин з проміжними ознаками, близькими до середніх значень

Дизруптивний

Селективна перевага особин з крайніми формами прояву ознаки

Штучний

Відбір

особин з корисними для людини ознаками

14. Установіть відповідність між положенням та його змістом:

Одне з положень СТЕ

Еволюційні механізми видоутворення цілком придатні й до утворення таксонів більш високого рівня

Закон зародкової подібності

Чим більш ранні стадії індивідуального розвитку досліджують, тим більше подібності виявляють між різними організмами

Положення теорії Дарвіна

Більшість особин гине у боротьбі за існування, яка проявляється головним чином у конкуренції

особин одного виду між собою

Перший закон Ламарка

Тренування одних органів і не тренування інших призводить до того, що органи починають змінюватися: потрібні організму – розвиваються, а не потрібні – зникають

15. Установіть правильну послідовність подій під час географічного видоутворення: географічна ізоляція; накопичення істотних генетичних відмінностей; виникнення бар’єра несхрещуваності; утворення підвидів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тестові завдання до теми 1.Розділ V - ГДЗ з біології


Тестові завдання до теми 1.Розділ V