Тестові завдання до теми 4

Тестові завдання до теми 4

1 – в, 2 – в, 3 – б, 4 – а, 5 – г, 6 – а, 7 – г, 8 – г, 9 – б, 10 – а, 11 – б, 12 – г

13. Установіть відповідність між видом живої істоти та способом її розмноження.

Амеба

Поділ тіла

Пирій

Вегетативне розмноження

Папороть

Спори

Гідра

Брунькування

14. Установіть відповідність між типом партеногенезу та видом тварин.

width="803">

Вид

Партеногенезу

Характеристика

Приклад

Значення

1. Гаплоїдний

Характерний для перетинчастокрилих. 3 незаплідненої гаплоїдної яйцеклітини розвивається самець або робоча особина; із заплідненої – самка

Оси,

Бджоли

Забезпечує масовість розмноження, розвиток великої кількості особин

2. Циклічний

В сприятливих умовах із незапліднених яєць розвиваються самки. Восени з незапліднених яєць розвиваються самці, які запліднюють самок; яйця зимують

Тлі,

Попелиці

Забезпечує

пристосованість до сезонних змін в природі

3. Кленовий

Розвиток з незапліднених яєць, які містять декілька хромосомних наборів; нові організми – клони (копії)

Дощові

Черви,

Скельні

Ящірки

Забезпечує точне відтворення “клонів”, поширення виду в несприятливих умовах

4. Гіногенез

Розвиток незапліднених яєць викликають сперматозоїди інших видів риб (псевдостатевий процес)

Карась, сріблястий

Забезпечує здатність жити поодинці і масово розмножуватись

15. Укажіть правильну послідовність дозрівання сперматозоїдів: сперматогонії; сперматоцити; сперматиди; сперматозоїди.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Тестові завдання до теми 4 - ГДЗ з біології


Тестові завдання до теми 4