Тестові завдання до теми 5

Тестові завдання до теми 5

1 – б, 2 – в, 3 – а, 4 – г, 5 – в, 6 – г, 7 – в, 9 – в, 10 – б, 11 – б, 12 – в.

13. Укажіть відповідність між генотипами батьків і розщепленням фенотипів у нащадків від дигібридного схрещування.

АаВв? АаВв

9 :3:3:1

Аавв? ААВв

1:1

АаВВ? АаВВ

3:1

Аавв? АаВв

3:3:1:1

Аавв? АаВв

1:1:1:1

14. Укажіть відповідність між генотипами батьків і розщепленням

генотипів у нащадків від дигібридного схрещування у другому поколінні.

АаВв? Аа Вв

4 : 2 : 2:2:2:1:1:1:1

Аавв? ААВв

1:1

АаВВ? АаВВ

1:2:1

ЯаВв? АаВВ

1:1:1:1

15. Розташуйте положення хромосомної теорії в логічній послідовності:

– гени знаходяться в хромосомах;

– кожен ген займає певне місце у хромосомі;

– кожна хромосома ставить собою групу зчеплення;

– кількість груп зчеплення дорівнює гаплоїдному числу хромосом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Тестові завдання до теми 5 - ГДЗ з біології


Тестові завдання до теми 5