Техніко-економічні особливості водного транспорту та його роль в системі обслуговування туристів

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів

Розділ 4. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

4.1. Техніко-економічні особливості водного транспорту та його роль в системі обслуговування туристів

Водний транспорт морський і річковий – є видом масового транспорту, який здатний до перевезень великої кількості пасажирів. Розвиток водного транспорту можливий при наявності відповідних водних басейнів – океанів, морів, рік, озер. Середовище, в якому здійснюється рух водних транспортних засобів, в основному і зумовлює

ті техніко-економічні і експлуатаційні особливості, якими водний транспорт відрізняється від інших видів транспорту. Відзначимо в першу чергу переваги водного транспорту перед всіма іншими. До них можна віднести такі:

1. Можливість здійснення масових пасажирських перевезень при високому рівні комфортності і повному комплексі життєзабезпечення.

Розмір водних транспортних засобів дозволяє надавати великий простір для обслуговування пасажирів і споживання ними значної кількості різноманітних додаткових послуг на борту судна Серед них особливе значення мають: перевезення багажу великих

габаритів; організація і пропонування розваг, харчування, ночівлі, торгівля й багато інших послуг.

2. Висока пропускна здатність. У порівнянні з іншими видами пасажирського транспорту, водний має добрі позиції по цьому показнику, особливо при експлуатації у таких великих водних басейнах як океани і моря.

3. Відносно невеликі за обсягом капітальні вкладення у будівництво водних шляхів і інженерних споруд. По даній позиції водний транспорт є лідером у порівнянні із залізничним і автомобільним видами транспорту. Це пояснюється тим, що рух плавальних засобів здійснюється у природному водному середовищі. Будівництво навіть штучних каналів у певних випадках коштує дешевше будівництва і підтримки в експлуатації залізниці або автобана, оскільки канали використовуються не тільки у транспортних цілях, але і в енергетичних, іригаційних, водопостачальних та інших. Відповідно вкладені кошти розподіляються пропорційно між користувачами.

4. Можливість перевезення одночасно інших видів пасажирських транспортних засобів. Ця перевага сприяє подоланню одного з основних недоліків сухопутних видів транспорту – їх нездатність забезпечувати доступність у території і райони, які відділенні водними перешкодами.

5. Багатофункціональність при використовуванні для потреб туризму. Сучасні пасажирські і спеціалізовані туристичні плавальні засоби характеризуються великою різноманітністю за видом, потужністю, конструкцією, палубним обладнанням. Це дозволяє використовувати їх у широкому діапазоні – від можливості організації різних видів круїзів з участю великої кількості людей до індивідуальних подорожей з конкретними спеціальними цілями.

В несезонний туристичний період плавальні засоби можуть бути використані і в стаціонарному режимі на суші як засоби розміщення, харчування або розваг для туристів.

Поряд з відзначеними перевагами пасажирський водний транспорт має і певні недоліки. До них можна віднести такі:

1. Низька швидкість засобів перевезення. Цей недолік пов’язаний з подоланням опору водного середовища. У свою чергу воно потребує значної потужності двигунів засобів перевезення і, відповідно, підвищених витрат пального. Саме цим пояснюються високі експлуатаційні витрати сучасних швидкісних суден.

2. Сезонність в експлуатації водних засобів транспорту, особливо річкових. Пасажирський водний транспорт є досить чутливим до змін у атмосферних умовах, кліматі. Особливо це відчувається при експлуатації водного транспорту в малих водних басейнах – ріках та озерах, а також у помірних і північних географічних широтах.

3. Висока питома вага витрат на початкові і завершальні операції. Обслуговування суден в портах є винятково трудомістким процесом. Ця обставина обумовлює подорожчання перевезень на близькі та середні відстані, що є особливо характерним для водних транспортних засобів великої потужності.

До уразливих місць пасажирських перевезень водним транспортом можна також віднести синдром “замкнутого простору” і схильність деяких пасажирів до “морської хвороби”.

Зазначені переваги і недоліки пасажирського водного транспорту визначають можливості його ефективної експлуатації переважно на великих відстанях. При цьому фахівці відзначають поступову втрату водним транспортом типово транспортних функцій. Сьогодні споживачами його послуг є переважно особи, які подорожують з туристичними цілями – для розваг, атракцій, “колекціонування” вражень і таке інше. На сучасному етапі розвитку пасажирський водний транспорт все більше утверджує себе як спеціалізована ланка в системі туристичного обслуговування. Він приваблює людей, головним чином, комфортом а також на тих напрямках подорожування, де використання інших транспортних засобів є дорожчим або пов’язано з будь-якими незручностями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Техніко-економічні особливості водного транспорту та його роль в системі обслуговування туристів - Туризм


Техніко-економічні особливості водного транспорту та його роль в системі обслуговування туристів