Технологічний розрив, технологічне відставання

Технологічний розрив, технологічне відставання – відставання слаборозвинених країн від передових у сфері техніки й технології загалом або в окремих галузях.
Технологічний розрив, технологічне відставання