Технології безвідходні

Технології безвідходні (технологии безотходные) – сукупність технічних, технологічних способів, методів і прийомів переробки сировини, матеріалів, що забезпечує повне їх використання на даному підприємстві для виробництва кінцевої продукції без будь-яких виходів.
Технології безвідходні