Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

 Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

Тема 4. ЧЛЕНИСТОНОГІ

§ 20. Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

 Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

До ракоподібних належать краби, раки, рачки, креветки, мокриці

Як не дивно, народна мудрість говорить нам про те, що рак задкує, і припускає, що він ніколи не свистить. Можливо, але ще відомо, що раки – давні організми, які з’явилися задовго до динозаврів і пережили їх. Як же вони влаштовані?

Тип Членистоногі

Членистоногі – панівний тип на Землі, що налічує понад 1 млн

видів тварин, які освоїли всі середовища існування.

Це тришарові двобічно-симетричні організми, які мають членисте тіло і кінцівки, зовнішній скелет, до складу якого входить особлива речовина хітин. Порожнина тіла змішана (утворилася в результаті злиття первинної і вторинної порожнин), називається міксоцель.

Травна система добре розвинена. Кровоносна система незамкнена, є серце.

Органами дихання можуть бути зябра, трахеї та легеневі мішки. Нервова система представлена навкологлотковим нервовим кільцем і черевним нервовим ланцюжком. Для комах характерна складна поведінка. У них добре розвинена

ендокринна система й органи чуттів.

Більшість членистоногих – роздільностатеві організми, є серед них і гермафродити. Розвиток буває прямий і непрямий. Тип включає декілька класів, зокрема Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи.

Клас Ракоподібні

Ракоподібні – найдавніші з сучасних членистоногих, які освоїли водне середовище існування (сухопутних видів мало). Зовнішній скелет, як правило, твердий – панцир. Тіло включає три відділи: голову, груди, черевце. Голова і груди часто зростаються в головогруди. На голові розташовані дві пари вусиків і складні очі. Груди і черевце несуть по парі кінцівок на кожному сегменті. Усі ракоподібні дихають зябрами. Видільні залози розташовані на голові.

Річковий рак – представник класу Ракоподібні

Спосіб життя. Річкові раки живуть у прісних водоймах, під камінням, у нірках, під корінням. Це нічні тварини: вдень вони відсиджуються у схованках, а вночі активно шукають їжу. Раки – всеїдні, живляться рослинами, полюють, але звичайна їхня їжа – це тіла мертвих організмів. Запах розкладеного тіла, вони відчувають на великій відстані. Рак може повзати по дну, по суходолу, плавати.

 Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

Птахоїд – найбільший із павукоподібних

 Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

Комахи опанували наземне середовище, завдяки особливостям зовнішньої і внутрішньої будови. Серед комах є чудові літуни

Будова. Рак схожий на лицаря, закутого в панцир. Епітелій виділяє хітин, який просочується солями кальцію – ось рецепт жорсткого панцира-кутикули. У місцях зчленування просочування не відбувається, є тільки м’яка кутикула, тому тіло зберігає рухливість. Шкірно-мускульного мішка немає, пучки м’язів прикріплюються до кутикули зсередини. Кутикула і м’язи утворюють опорно-рухову систему.

Голова і груди у рака зрослися в головогруди. На голові розташовані складні очі, виходи зелених залоз (органів виділення). Подібно до кільчастих червів, кожний членик рака несе пару кінцівок. Функції кінцівок різні, тому й будова їхня відрізняється. Розглянемо їх: видозміненими кінцівками є дві пари вусиків пара довгих і пара коротких, три пари щелеп, три пари ногощелеп. До грудей кріпляться п’ять пар ходильних двогіллястих ніг, перша з них перетворена на орган захисту та нападу – клішні. На черевці розташовані плавальні (черевні) ніжки. Остання пара й анальна лопать перетворені на хвостовий плавець.

Травна система. Через ротовий отвір, глотку і стравохід шматочки їжі надходять до двокамерного шлунка.

 Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

Схема зовнішньої будови рака (вид знизу):

1 – короткі вуса

2 – довгі вуса

3 – ротові органи

4 – клешня

5 – ходильні ноги

6 – черевні ніжки

7 – анальний отвір

 Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

Схема зовнішньої будови рака (вид збоку): 1 – клешні; 2 – складні очі; 3 – короткі вуса; 4 – довгі вуса; 5 – головогруди; 6 – черевце; 7 – хвостовий плавець; 8 – черевні плавальні ніжки; 9 – ходильні ноги

 Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні

Схема внутрішньої будови ракоподібного (креветки):

1 – мозок

2 – шлунок

3 – серце

4 – кровоносні судини

5 – кишечник

6 – залоза травлення

7 – черевний нервовий ланцюжок

8 – зелені залози

9 – сім’яник

10 – анальний отвір

У першому відділі, “жувальному”, є камінці “жорна” і зазублені пластинки (хітинові, просочені солями кальцію). Шлунок скорочується, і їжа подрібнюється.

Другий відділ шлунка, “цідильний”, через нього подрібнена їжа надходить до кишечника, куди відкриваються протоки печінки. Поживні речовини всмоктуються через стінки кишечника, а неперетравлені виводяться через анальний отвір.

Органи дихання рака – зябра, розташовані в головогрудях, в особливих порожнинах. їх постійно омиває вода, яка приносить кисень.

Кровоносна система незамкнена. Це означає, що рідина з судин виливається в особливі порожнини, де омиває внутрішні органи. Вона називається гемолімфою. У рака вона безбарвна, в інших тварин може бути зеленуватою, червонуватою або блакитною. Серце направляє гемолімфу до судин, звідти до порожнин тіла, де вона віддає кисень і приймає вуглекислий газ. Потім – до зябер, де віддає вуглекислий газ і поглинає кисень, а потім і знову надходить до серця.

Видільна система представлена парою зелених залоз, які відкриваються біля основи вусиків.

Нервова система складається з черевного нервового ланцюжка і навкологлоткового нервового кільця та нервів.

Органи чуття. Органи нюху розташовані на коротких вусиках, а до тику – на довгих. Очі рака складні, фасеткові, вони складаються з багатьох простих вічок (у рака – до 3 тис.). Кожне просте вічко бачить частину зображення, а все зображення складається з тисяч маленьких ділянок. Його називають мозаїчним. Орган рівноваги розташований біля основи коротких вусиків.

Якщо ви забули

Прямий розвиток – народжується або вилуплюється організм, схожий на дорослий, хоча значно менший за розмірами.

Непрямий розвиток – вилуплюється або народжується личинка, яка за будовою і способом життя дуже відрізняється від дорослого організму

Статева система і розмноження. Раки – роздільностатеві організми. Запліднені ікринки самка носить на черевці. З яєць виходять рачки, схожі на дорослі організми. Якийсь час самка носить їх під черевцем, а потім вони починають жити самостійно. Таким чином, ми бачимо, іцо для ракоподібних характерний прямий розвиток. Щоб рости, рак повинен час від часу скидати панцир. Цей процес називають линькою, регулюється гормонами ендокринної системи.

Запам’ятайте найважливіше

Членистоногі – це тришарові двобічно-симетричні організми, з членистим тілом, зовнішнім хітинізованим скелетом. Кровоносна система незамкнена; розвинені всі системи органів, поведінка складна. Більшість – роздільно-статеві організми, розвиток може бути прямий і непрямий. Тип включає декілька класів, зокрема: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи.

Ракоподібні – переважно водні організми. Кутикула просочена солями кальцію. Тіло включає головогруди й черевце. На голові розташовані дві пари вусиків і складні очі. На черевці можуть бути кінцівки. Дихають зябрами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні - Біологія


Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні