Тип Членистоногі

Тема 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

& 10. Тип Членистоногі

1. Особливості членистоногих. Ви починаєте вивчення особливого типу: науці відомо понад мільйон його видів (рис. 10.1), а їхня загальна кількість, вірогідно, становить 3-5 млн.

Завдяки чому членистоногі стали безсумнівними переможцями за кількістю видів? Усі членистоногі мають кілька характерних загальних ознак (рис. 102). Розглянемо їх.

 Тип Членистоногі

Рис. 10.1. Представники типу Членистоногі (зліва направо): краб (клас Ракоподібні); бражник (клас Комахи); птахоїд (клас

Павукоподібні); мухоловка (представник багатоніжок)

 Тип Членистоногі

Рис. 10.2. Основні ознаки типу Членистоногі (на прикладі зовнішньої будови креветки)

 Тип Членистоногі

Рис. 10.3. Линяння цвіркуна

Як і в круглих червів (рис. 8.2, с. 33), тіло членистоногих укрите пружною оболонкою. У представників типу Членистоногі цю оболонку називають зовнішнім скелетом. З відомих вам тварин найближчими родичами членистоногих є саме круглі черви.

Основою зовнішнього скелета членистоногих є речовина хітин, яка за хімічним складом подібна до клітковини. Членистоногі ростуть ступінчасто,

під час линяння. У певний час скелет тріскається, і тварина, вкрита новими, ще м’якими покривами, вибирається з решток старого скелета (рис. 10.3). Доки новий скелет не затвердіє, тварина росте.

Як і в кільчастих червів, тіло членистоногих складається із сегментів. На відміну від кільчастих червів, ці сегменти істотно відрізняються один від одного, утворюючи відділи тіла. У типовому випадку (рис. 10.2) – це голова, груди та черевце. На голові розташовані органи чуття, рот і перетворені з кінцівок ротові органи. На грудях – кінцівки для пересування. Кінцівки ж черевця, у якому міститься значна частина внутрішніх органів, можуть зникати або перетворюватися на інші органи (наприклад, павутинні бородавки павуків).

2. Різноманіття членистоногих. Будова членистоногих виявилася надзвичайно “вдалою”. Їхні кінцівки й ротові органи – це універсальний “набір інструментів”. Кінцівки можуть виконувати функцію ніг, весел, фільтрів, клешень, гачків тощо. Здебільшого членистоногі – дрібні організми, тому можуть бути численними в будь-якому середовищі. Так, у 1 м3 грунту їхня кількість часто сягає мільйона особин!

Членистоногі зазвичай мають добре розвинені органи чуття (рис. 10.4). На поверхні їхнього тіла розташовані чутливі до дотику волоски. На голові більшості представників типу є вусики – органи хімічного чуття й дотику.

 Тип Членистоногі

Рис. 10.4. Органи чуття й ротові органи оси

Цікава будова очей членистоногих. Багато з них мають складні (фасеткові) очі. Кожне таке око складається з численних маленьких простих вічок, або фасеток.

3. Значення членистоногих. Членистоногі – найважливіша група тварин на Землі. Майже в будь-якому місцеперебуванні вони є найчисленнішими організмами. Звичайно, у воді – це ракоподібні, а на суходолі – комахи. Членистоногі живляться будь-якими організмами та їхніми рештками, що руйнуються. У свою чергу, вони самі – їжа для безлічі інших тварин.

На суходолі саме членистоногі є основними споживачами рослин (уключаючи деревину). Урожаї на створених людиною полях залежать від членистоногих. Якщо на полі без міри розмножаться рослиноїдні комахи (“шкідники”), вони залишать нас без урожаю. З іншого боку, комахи – основні запилювачі квіткових рослин. Їхня життєдіяльність – одна з причин утворення грунтів.

Серед членистоногих є чимало паразитів. Багато з них вражають людину і свійських тварин.

Кілька видів членистоногих одомашнені людиною, як-от медоносна бджола та шовковичний шовкопряд. Деякі види ракоподібних люди вирощують у штучних умовах.

Тип Членистоногі – найпоширеніші та найрізноманітніші тварини на планеті. Описано понад мільйон видів, що належать до цього типу. Еволюційний успіх членистоногих пов’язаний з їхніми характерними особливостями: поділом тіла на відділи, наявністю зовнішнього скелета, членистих кінцівок, різноманітних ротових органів і органів чуття. Членистоногі – найважливіша група тварин за своїм впливом на перебіг процесів на поверхні Землі.

Зовнішній скелет; хітин; відділи тіла; ротові органи; кінцівки; складні (фасеткові) очі.

1. Поясніть основні ознаки типу Членистоногі на прикладі будь-якого відомого вам представника цього типу.

2. Чому кінцівки членистоногих поділені на членики?

3. Навіщо членистоногі линяють?

4. Чим подібні й чим відрізняються членистоногі та черви? Яке значення для членистоногих мають зазначені вами відмінності?

5. Одна з причин поширеності й численності членистоногих – те, що до цього типу належать здебільшого дрібні тварини. Чому дрібні тварини є численнішими, ніж великі?

4. Трилобіти. Більшість типів тварин з’явилася в історії Землі водночас: це сталося на початку палеозою приблизно 560 млн років тому. Не є виключенням і тип Членистоногі. У той час існували й інші споріднені з ними групи тварин, наприклад, аномалокариди, представником яких був крупний хижак аномалокаріс (рис. 10.5).

Аномалокаріс полював на дрібніших тварин, серед яких були й членистоногі – представники класів Ракоподібні й Трилобіти. Трилобіти існували протягом усієї палеозойської ери. Вони мали поділене натри частини тіло завдовжки 1 -80 см (рис. 10.6). Описано понад 10 тис. їхніх видів. Більшість трилобітів пересувалася дном водоймищ, але деякі з них заривалися в мул чи плавали в товщі води.

 Тип Членистоногі

Рис. 10.5. Аномалокаріс – хижак кембрійського періоду, що сягав 1,5-2 м в довжину!

 Тип Членистоногі

Рис. 10.6. Трилобіти


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тип Членистоногі - Біологія


Тип Членистоногі