Тип Губки

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

 Тип Губки

Тема 2. БАГАТОКЛІТИННІ. ДВОШАРОВІ КЛІТИНИ.

§ 12.Тип Губки

Скільки разів за роки шкільного навчання вас просили взяти в руки губку та витерти з дошки? Виявляється, губка – це не тільки шматок поролону, а дивовижна тварина, про яку ми сьогодні поговоримо.

Підцарство Багатоклітинні тварини

До підцарства Багатоклітинні тварини належать організми, чиє тіло складається з безлічі диференційованих клітин, тобто, таких, які відрізняються між собою за будовою та функціями.

Ці

клітини можуть утворювати тканини, органи та системи органів. Еволюційний розвиток багатоклітинних тварин дав безліч різних форм. Багатоклітинних поділяють на дві великі групи: безхребетні та хордові.

До безхребетних відносять губок, кишковопорожнинних, плоских, круглих і кільчастих червів, молюсків і членистоногих. До хордових відносять ланцетників, риб, земноводних, плазунів, птахів і ссавців.

Тип Губки

Губки – примітивні організми, які ведуть переважно сидячий спосіб життя і живуть у морських і прісних водах. Тривалий час їх вважали рослинами, але, вивчивши їхнє живлення, губок

віднесли до тварин. Зовні вони нагадують мішок або келих, іноді подібні до безформних наростів, гілочок, кошиків тощо. Величина найрізноманітніша – від декількох міліметрів до двох і більше метрів. Частіше вони сіруваті або бурі, але можуть мати яскраве забарвлення: жовте, зелене, оранжеве, червоне, фіолетове тощо. Тіло губок пронизане порами, не має органів. Отвір у верхній частині губки називається устям. Відомо близько 5 тис. видів губок, з них близько 40 видів – в Україні.

 Тип Губки

Губки – найпростіші з багатоклітинних тварин. Вони нерухомо прикріплені до дна або підводних предметів

 Тип Губки

Губка кошик Венери має в організмі тверді неорганічні структури – спікули, з’єднані між собою і утворюють ажурну гратку

Будова губок. Тіло губок двошарове. Зовнішній шар називається ектодерма (від грец. “ектос” – ззовні), а внутрішній – ентодерма (від грец. “ентос” – усередині). Між ними міститься пухкий шар клітин і міжклітинна речовина мезоглея (“мезос” – середній, “гліа” – клей).

Ектодерма складається з плоских поверхневих клітин, ентодерма в основному складається з джгутикових клітин. У мезоглеї містяться амебоїдні клітини, голки скелета, клітини, які утворюють цей скелет, статеві клітини. Нервових і м’язових клітин губки не мають.

Скелет (голки, або спікули) у губок різних видів може складатися з органічної речовини (за своєю хімічною будовою він схожий на шовк), вапняний і кремнієвий (скляні губки). Іноді голки скелета з’єднуються між собою й утворюють ажурні гратки. Коли губку висушують, її живі клітини гинуть, а скелет залишається, і його можна добре роздивитися.

Обмін речовин. Джгутикові клітини тіла губки утворюють потік води, яка прямує через пори в порожнину тіла, а виходить через устя. Разом із водою туди потрапляють дрібні організми. Такий спосіб поглинання їжі називається фільтрацією. Джгутикові клітини ендотерми та амебоїдні мезоглеї ловлять їх і перетравлюють. Таким чином, на відміну від розвиненіших багатоклітинних, губка перетравлює їжу внутрішньоклітинно. Дихають губки всіма клітинами тіла киснем, розчиненим у воді. Органів виділення немає. Функцію виділення виконує кожна клітина.

Розмноження. Для губок характерні такі форми нестатевого розмноження, як брунькування та поділ на частини. У разі брунькування на тілі губки з’являються вирости, які ростуть, а потім відокремлюються від материнського організму та перетворюються на самостійний організм.

У прісноводної губки бодяги утворюються внутрішні бруньки. Взимку тіло губки гине, а бруньки залишаються до весни і потім проростають у нові губки.

У ході статевого розмноження в мезоглеї утворюються статеві клітини, які після запліднення утворюють зиготи. Кожна зигота розвивається в вільноплаваючу личинку, яка згодом прикріплюється до грунту і виростає у губку. Серед губок є роздільностатеві організми та гермафродити.

 Тип Губки

Живлення губки відбувається крізь пори на поверхні тіла. Губка постійно закачує в себе воду і випускає її через устя

Якщо ви забули

Роздільностатевими називаються організми, у яких утворюються в одних особин сперматозоїди, у інших – яйцеклітини.

Гермафродитами називаються організми, у яких сперматозоїди та яйцеклітини можуть утворитися в однієї особини

Якщо протерти губку крізь сито і розсіяти в акваріумі по дну, її дрібні частини сповзуться і утворять організм. Якщо розрізати губку на декілька частин і помістити їх окремо, із кожної виросте нова губка. Це називають регенерацією.

Регенерація – це властивість організмів відновлювати втрачені частини.

Значення губок

Губки майже не мають ворогів. Вони не їстівні

І виділяють у воду речовину, яка згубно діє на дрібні організми. Губки очищають воду і правлять за притулок для дрібних ракоподібних, червів, молюсків.

Людина використовує прісноводну губку бодягу як “сухий гірчичник”. Нею розтирають шкіру при ревматизмі, що спричиняє посилення кровообігу. Промислове значення мають туалетні (грецькі) губки, які використовують для особистої гігієни. Вони добре пінять мило і вбирають воду. З’явилися навіть “ферми”, де спеціально розводять цих губок.

 Тип Губки

Аксинелла веррукоза – губка, схожа на витончену рослинку

 Тип Губки

На морському дні губки розташовані групами. їх збирають і застосовують для миття

Запам’ятайте найважливіше

До підцарства Багатоклітинні тварини належать організми, чиє тіло складається з безлічі диференційованих клітин, які відрізняються між собою за будовою та функціями. Вони можуть утворювати тканини, органи й системи органів.

Тип Губки об’єднує найдавніші і найпростіші за своєю будовою організми, у яких клітини диференційовані, але тканин, органів, систем органів немає, їхнє тіло складається з двох шарів – ектодерми й ентодерми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Тип Губки - Біологія


Тип Губки