ТИП СПОРОВИКИ (SPOROZOEA)

Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ, АБО НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

ТИП СПОРОВИКИ (SPOROZOEA)

Даний тип включає тільки паразитичні форми.

Під впливом паразитизму будова споровиків дуже спростила­ся в порівнянні з представниками інших типів. Вони не мають торганоїдів активного руху, травних і скоротливих вакуолей.

Життєвий цикл споровиків відрізняється складністю, часто зі зміною господарів і чергуванням безстатевого розмноження, статевого й спорогонії. Безстатеве розмноження відбувається

у формі шизогонії, або багаторазового поділу. Кінцевою стадією розвитку є утворення спор і спорозоїтів.

Паразити людини належать до рядів Кров’яних споровиків (Haemosporida) (малярійні плазмодії) і Кокцидій (Coccidia) (ток­соплазма).

Малярійні плазмодії – збудники малярії, одного з давніх і до цих пір широко поширених захворювань у глобальному масштабі. У людини паразитують 4 види малярійних плазмодіїв. За будовою і циклом розвитку плазмодії всіх 4 видів схожі між собою. Лока­лізуються в клітинах печінки

та в еритроцитах крові. Зараження людини відбувається через укус самки комара, в організмі якої паразит проходить цикл статевого розмноження. Вегетативні фо­рми плазмодія зі слиною комара потрапляють у кров людини й заносяться в клітини печінки. Пройшовши в них цикл тканинної шизогонії, вони виходять у кров і в еритроцитах також проходять цикл багаторазового поділу. Нові форми паразита, що утворилися в результаті шизогонії, руйнують еритроцит, виходять у кров і вражають нові еритроцити. З одномоментним виходом з еритро­цитів продуктів життєдіяльності паразита пов’язані періодичні приступи пропасниці у хворого. Кожний приступ уключає стадії ознобу та підвищення температури до 40°С і триває до 6-12 год. Інтервали між приступами залежать від виду плазмодія.

Для закінчення циклу розвитку малярійні плазмодії знову повинні потрапити в організм комара (під час смоктання крові хворої людини самкою комара).

При малярії характерне збільшення печінки та селезінки хворого. При всіх формах малярії у хворих розвивається прогре­суюча анемія. У важких випадках, за відсутності лікування, хво­роба закінчується смертельним результатом.

До теперішнього часу на земній кулі на малярію хворіє бли­зько 1 млн. людей у різних кліматичних зонах: тропічній, субтро­пічній, помірній. Як масове захворювання вона реєструється в країнах Африки, Латинської Америки, Південної Азії. Заходи щодо боротьби з малярією включають осушення боліт (місця роз­множення малярійного комара), хімічні та біологічні заходи бо­ротьби з переносником захворювання малярійним комаром на всіх стадіях його розвитку (личинка, лялечка, окрилена комаха), розробку ефективних методів лікування та попередження малярії (ліки та щеплення).

Значення одноклітинних. В природі найпростіші беруть участь у кругообігу речовин, виконують роль санітарів, очищаючи водоймища, є їжею для більшості водних тварин.

Раковини найстародавніших представників одноклітинних – морських корененіжок – входять до складу багатьох морських відкладень, беруть участь в утворенні низки геологічних порід (крейда, вапно). При пошуку нафтових родовищ або визначенні віку окремих гірських порід використовують раковини стародав­ніх найпростіших. Раковини вимерлих променяків служать для полірування та шліфування металів, для виготовлення наждачно­го паперу.

Велика й негативна роль одноклітинних, які поселяються в організмі людини, живляться за його рахунок і викликають різні захворювання. Прикладами є: дизентерійна амеба й інфузорія балантидій (паразити товстого кишечнику), лямблія (паразит пе­чінки та тонкого кишечнику), трипаносоми (паразити крові).

Філогенетичне значення одноклітинних полягає у тому, що давні джгутикові дали початок багатоклітинним тваринам.
ТИП СПОРОВИКИ (SPOROZOEA)