ТИП ХОРДОВІ

Біологія – універсальний довідник

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ

ТИП ХОРДОВІ

Тип Хордові об’єднує близько 50 тис. видів (з них в Україні – 700), які належать до трьох підтипів: Безчерепні (ланцетники), Покривники (асцидії, вогнетілки) та Черепні, або Хребетні (риби, земноводні, плазуни, птахи, ссавці). Незважаючи на велику різноманітність, представники типу мають ряд істотних ознак. Опорою всього тіла є внутрішній осьовий скелет, або хорда – пружний стрижень, оточений сполучнотканинною оболонкою, що розташовується на спинному боці тіла тварин. Розвивається хорда з ентодерми. У нижчих хордових (ланцетник) хорда функціонує протягом усього життя, у вищих – лише під час ембріонального розвитку (пізніше вона заміщується хребтом). Розвиток внутрішнього опорного скелета – важлива прогресивна ознака, завдяки якій підвищилася інтенсивність руху і збільшилася загальна рухливість цих тварин.

Центральна нервова система представлена нервовою трубкою, що розташована над хордою. Розвивається вона з ектодерми і у хребетних диференціюється на головний і спинний

мозок. Прогресивний розвиток головного мозку і здатність до утворення умовних рефлексів забезпечили можливість пристосування цих тварин до змін навколишнього середовища. Травна трубка розташована під хордою. Вона починається ротом і закінчується анальним отвором. Передній відділ кишки – глотка – пронизана зябровими щілинами, які у безчерепних та водних хребетних зберігаються протягом усього життя, а в наземних хребетних – наявні лише в зародків. Специфічні органи повітряного дихання – легені – розвиваються як парні випини на черевному боці глотки. Поява легеневого дихання сприяла заселенню хордовими суші. Центральний орган кровоносної системи – серце – розташоване на черевному боці тіла. Виникнення замкненої кровоносної системи із пульсуючим органом посилило активну регуляцію і стабільність внутрішнього середовища організму.

Водночас хордові зберегли ряд ознак, характерних для вищих представників безхребетних тварин. Вони є тришаровими, двобічносиметричними організмами із вторинною порожниною тіла. Ознаки прогресивної організації забезпечили хордовим широке розселення: вони населяють солоні та прісні водойми, сушу (від тропіків до Арктики та Антарктиди), грунт, повітряне середовище.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


ТИП ХОРДОВІ