Типи підрядних зв’язків – Словосполучення

Українська мова
Синтаксис

Словосполучення

Типи підрядних зв’язків

1. Узгодження.
Залежне слово уподібнюється головному у роді, числі, відмінку.
 Типи підрядних звязків   Словосполучення
2. Керування.
Залежне слово стоїть у тому відмінку, якого вимагає головне слово.
 Типи підрядних звязків   Словосполучення
 Типи підрядних звязків   Словосполучення
3. Прилягання.
Залежне слово (незмінне) пов’язане з головним словом за смислом.
 Типи підрядних звязків   Словосполучення
яке?
 Типи підрядних звязків   Словосполучення
Типи підрядних зв’язків – Словосполучення