Типи реакцій в органічній хімії

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

10. Теоретичні основи органічної хімії

10.9. Типи реакцій в органічній хімії

1. За результатами реакції розрізняють:

Тип реакції

Приклад

Що відбувається

Заміщення

 Типи реакцій в органічній хімії

У молекулі вихідної речовини заміщуються окремі атоми

Розкладання (крекінг)

 Типи реакцій в органічній хімії

Розрив зв’язку С-С

Відщеплення

(елімінування)

 Типи реакцій в органічній хімії

Відщеплення двох атомів чи груп атомів від сусідніх атомів Карбону з утворенням між ними π-зв’язку. Атоми Карбону переходять зsp3 в sр2-гібридний стан (або з sp2 в sp)

Приєднання

 Типи реакцій в органічній хімії

Сполучення двох або більше молекул вихідних речовин. Приєднуватись може водень, вода, галогени, галогеноводні

Полімеризація і поліконденсація

 Типи реакцій в органічній хімії

Сполучення молекул між собою з утворенням довгих ланцюгів

Циклізація

src="/image/2/image1776_0.jpg" class=""/>

Утворення циклічних молекул з ациклічних:

Ізомеризація

 Типи реакцій в органічній хімії

Перетворення речовини на ізомерну

Окиснення

А) повне:  Типи реакцій в органічній хімії

Повне руйнування речовин і утворення вуглекислого газу й води як кінцевих продуктів (реакція горіння)

Б) неповне:  Типи реакцій в органічній хімії

Уведення до молекули речовини одного чи кількох атомів Оксигену

2. За механізмом розривання зв’язку:

Тип реакції

Приклад

Що відбувається

Радикальні (гемолітичні)

 Типи реакцій в органічній хімії

Утворення радикалів

Іонні (гетеролітичні)

 Типи реакцій в органічній хімії

Утворення заряджених частинок (катіонів та аніонів)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Типи реакцій в органічній хімії - Довідник з хімії


Типи реакцій в органічній хімії