Типи хімічних реакцій – Хімічна реакція

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

4. Хімічна реакція

4.3. Типи хімічних реакцій

Хімічні реакції класифікують за різними ознаками:

– за фазовим станом середовища;

– за типом перетворення реагентів;

– за тепловим ефектом;

– за ознакою зміни ступенів окиснення;

– за оборотністю.

Фазовий стан середовища

Залежно від фазового стану середовища розрізняють:

– реакції, у яких вихідні речовини і продукти реакції перебувають в одному

агрегатному стані, називають гомогенними:

 Типи хімічних реакцій  Хімічна реакція

– реакції, у яких вихідні речовини і продукти реакції перебувають у різних агрегатних станах, називають гетерогенними:

 Типи хімічних реакцій  Хімічна реакція

Типи перетворення реагентів

Залежно від типу перетворення реагентів розрізняють:

– реакції сполучення – це такі реакції, унаслідок перебігу яких із двох або декількох речовин утворюється одна нова речовина:

 Типи хімічних реакцій  Хімічна реакція

– реакції розкладу – це такі реакції, унаслідок перебігу яких з однієї речовини утворюється декілька нових речовин:

src="/image/2/image389_4.jpg" class=""/>

– реакції заміщення – це такі реакції, унаслідок перебігу яких кількість речовин не змінюється, а відбувається заміщення складової частини складної речовини на атоми простої речовини:

 Типи хімічних реакцій  Хімічна реакція

– реакції обміну – це такі реакції між двома складними речовинами, під час яких сполуки обмінюються своїми складовими частинами:

 Типи хімічних реакцій  Хімічна реакція

Особливості класифікації реакцій в органічній хімії

Реакції сполучення в органічній хімії називають реакціями приєднання. Серед них виділяють реакції:

– гідрування (гідрогенізації) – це приєднання водню:

 Типи хімічних реакцій  Хімічна реакція

– гідратації (приєднання води):

 Типи хімічних реакцій  Хімічна реакція

– галогенування (приєднання галогенів):

 Типи хімічних реакцій  Хімічна реакція

– гідрогалогенування (приєднання галогеноводнів):

 Типи хімічних реакцій  Хімічна реакція

– полімеризації (приєднання однакових молекул):

 Типи хімічних реакцій  Хімічна реакція

Реакції розкладу в органічній хімії – це реакції:

– дегідрування (відщеплення водню):

 Типи хімічних реакцій  Хімічна реакція

– дегідратації (відщеплення води):

 Типи хімічних реакцій  Хімічна реакція

– крекінгу (розщеплення):

 Типи хімічних реакцій  Хімічна реакція

Реакції заміщення в органічній хімії – це такі реакції, під час яких атоми елемента, що входять до складу простої речовини або групи атомів складних речовин, заміщують певний атом (найчастіше атом Гідрогену) у складній речовині:

 Типи хімічних реакцій  Хімічна реакція


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Типи хімічних реакцій – Хімічна реакція - Довідник з хімії