Типи живлення – Організм як жива система

Природознавство
Природні та штучні системи в середовищі існування людини

Організм як жива система

Типи живлення

 Типи живлення   Організм як жива система
 Типи живлення   Організм як жива система
 Типи живлення   Організм як жива система
Хижацтво – живлення живими тваринами, властиве представникам царства тварин і деяким рослинам (росянкам).
Живлення, при якому використовуються мертві організми, називається сапрофітним.
Паразитизм – живлення на живому організмі – хазяїні (кліщі, паразитичні черви на тваринах).
Типи живлення – Організм як жива система