ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ

УРОК 4. ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ

Навчальна мета: ознайомити із поняттями “тип країни”, “типологія”, сприяти розумінню особливостей сучасної соціально-економічної типології; розвивати уміння визначати тип країн світу, користуючись картами атласу; характеризувати країни, використовуючи нетекстові документи (таблиці); сприяти зацікавленості до розуміння соціально-економічних процесів, які відбуваються у світі.

Основні поняття: тип країни, типологія держав, ВВП, ВНП, ІРЛП.

Обладнання: політична карта світу, атласи, роздавальні

матеріали (таблиці).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

Географічна розминка

Не користуючись картою, назвіть: федеративні держави світу, найбільші за площею держави світу, країни з монархічною формою правління, пострадянські країни з перехідною економічною системою. Наведіть приклади острівних, півострівних країн.

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Країни світу різняться між собою не тільки формами правління, державного устрою, політичними та економічними системами.

Багатоликість країн сучасного світу вимагає їх класифікації, тобто наукового розподілу на групи за певними ознаками з метою їх порівняльного вивчення. Можна скласти класифікацію за одним критерієм, а можна – за сукупністю певних ознак. Країни групують за площею території, кількістю населення географічним положенням, структурою господарства, рівнем соціально-економічного розвитку тощо.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Різні підходи до виділення певних груп країн Робота з картою

– За кількістю населення виділяють найбільші країни (з населенням понад 100 млн. осіб: Китай, Індія, США, Індонезія, Бразилія, Пакистан, Бангладеш, Нігерія, Росія, Японія, Мексика – всього 11 країн світу), великі країни (40-100 млн. осіб), середні країни (20-40 млн. осіб), малі країни (1,5-20 млн. осіб), дрібні країни (менш ніж 1,5 млн. осіб).

– За географічним положенням країни поділяють на континентальні, які не мають прямого виходу до моря, та приморські.

– За структурою господарства розрізняють країни аграрні, аграрно-індустріальні, індустріально-аграрні, індустріальні та постіндустріальні.

2. Типології країн за рівнем соціально-економічного розвитку

Типологія держав – поділ країн на групи залежно від їх соціально-економічного розвитку. В основі такої типології лежать показники валового внутрішнього продукту (ВВП) або валового національного продукту (ВНП).

Десятка провідних країн світу за загальним обсягом ВВП (2008 р.): США, Китай, Японія, Індія, Німеччина, Велика Британія, Росія, Франція, Бразилія, Італія. В 2007 році ВВП, розрахований за паритетом купівельної спроможності, в Україні складав 355,7 млрд. дол. США.

Десятка провідних країн світу за показником ВВП на душу населення (2008 р.): Ліхтенштейн, Катар, Люксембург, Бермудські острови, Кувейт, Норвегія, Бруней, Сінгапур, США, Ірландія.

Згідно з класифікацією ООН країни світу об’єднуються у такі типи: розвинені країни; країни, що розвиваються; залежні території. В українській соціально-економічній географії типології різних авторів дещо відрізняються одна від одної. Але всі вони побудовані на основі аналізу низки показників, серед яких обсяг і структура ВВП, структура зайнятості населення, рівень урбанізації та освіти тощо.

Враховуючи різноманітні критерії об’єднання країн світу в типологічні групи, їх умовно поділяють на такі групи: високорозвинені країни; країни, що розвиваються; країни з перехідною економікою; країни планової економіки. Поняття про країни “Великої сімки”.

Для визначення соціально-економічного статусу країн в ООН останнім часом використовується індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП), який акумулює три складові соціально-економічного розвитку: середня тривалість життя, рівень освіти та скоригований щодо купівельної спроможності реальний ВВП на душу населення. Три категорії країн: з високим ІРЛП (понад 0,8), із середнім ІРЛП (0,5-0,8), із низьким ІРЛП (менш 0,5). Найвищі показники ІРЛП: Ісландія, Норвегія, Австралія, Канада, Ірландія, Швеція, Швейцарія, Японія, Нідерланди, Франція, Фінляндія. В 1993 р. Україна посідала 45 місце, в 1999 р. – 91, в 2007 р. – 76 (0,788). Середньосвітовий показник ІРЛП складає 0,716.

Основним критерієм Світового банку при класифікації країн за рівнем їх економічного розвитку є розмір валового національного доходу (НД) на одну особу. Три групи: країни з низьким рівнем доходів, країни з середнім рівнем доходів та країни з високим рівнем доходів на одну особу (розвинені країни).

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Висловіть свої міркування

– Які показники соціально-економічного розвитку, на ваш погляд, є найбільш важливими при встановленні типу країни? Доведіть це на конкретних прикладах.

– Чи існує залежність між розміром території країни та її рівнем економічного розвитку? Доведіть свою думку на конкретних прикладах.

– Чому, на ваш погляд, деякі країни, де прибутки населення високі, (наприклад, Саудівська Аравія, Катар, Кувейт), відносять до країн, що розвиваються?

– З якою метою в ООН щорічно встановлюють рейтинги країн за різними економічними показниками?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Позначити на контурній карті країни “Великої сімки”.

– Об’єднатися в групи, підготувати повідомлення про міжнародні організації (схеми, таблиці, плакати, мультимедійні презентації (випереджальне завдання).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ - Плани-конспекти уроків по географії


ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ