Типове та унікальне в державному управлінні

Державне управління

Типове та унікальне в державному управлінні. Типове – це загальна якість безлічі елементів державного управління, в кожному з яких може бути представлене в різних кількісних параметрах. Урахування об’єктивних обмежень орієнтує на те, що може бути типовим у державному управлінні. Такі обмеження створюються: по-перше, обсягом і характером життєдіяльності людей, яка набуває суспільно значущого, публічного характеру, зачіпає інтереси інших людей і тим самим підлягає державному управлінню; по-друге, стихійними механізмами,

які діють у процесі життєдіяльності людей і знаходяться за межами людського пізнання та управління; по-третє, самоуправлінськими механізмами в діяльності керованих об’єктів; по-четверте, керівним впливом на суспільні процеси інших суб’єктів управління; по-п’яте, доцільністю самої державно-правової організації і регулювання відповідної життєдіяльності людей. Важливий чинник, що впливає на кількість, зміст і характер типовості елементів державною управління, пов’язаний з

Ієрархічною, пірамідальною побудовою системи державного управління і, відповідно, неоднаковим відображенням

різноманіття об’єктів управління на різних його рівнях і в різних ланках. У державному управлінні нарівні з типовим важливе місце належить унікальному, тобто одиничному, самобутньому, неповторному. Часто державним органам доводиться діяти в ситуаціях, що не мають аналогів. Більшість низових органів ієрархічної структури державного управління знаходяться у своєрідних природних, виробничих, соціальних і демографічних умовах. Неповторним є і людський потенціал державних органів, що визначає своєрідне евристичне джерело в реалізації їх компетенції. Унікальне пов’язане також із відомою свободою і творчим підходом у державному управлінні. Учасники державно-управлінських процесів при вирішенні управлінських завдань часто стикаються з ситуаціями, коли умови і ресурси не дають можливості використати готові рецепти. Доводиться створювати прогнози розвитку; моделі, давати відповіді, визначати цілі та шляхи практичних дій, тобто відтворювати унікальне.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Типове та унікальне в державному управлінні - Державне управління


Типове та унікальне в державному управлінні