ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Культурологічний словник

ТОЛЕРАНТНІСТЬ (від лат. tolerantia – терплячий) – терпимість до чужих думок, ідей, вірувань, вчинків.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ