Тоталітаризм суспільний

Тоталітаризм суспільний – повне (тотальне) одержавлення всіх сфер суспільних відносин (соціальних, правових, політичних, ідеологічних та ін.) і встановлення такого ж контролю держави над цими відносинами. Формами вияву Т. е. в СРСР була монополізація партійним, державним і радянським апаратом усієї повноти влади в суспільстві, скасування права на страйки, демонстрації, на створення нових політичних партій і громадських організацій, панування офіційної ідеології, відсутність будь-якої опозиції владі, централізоване управління соціальною структурою суспільства (особливо в період культу Сталіна – коли колгоспникам не видавали паспорти) та ін. Найвищою формою Т. е. був фашизм.
Тоталітаризм суспільний