ТОТАЛЬНІСТЬ

Культурологічний словник

ТОТАЛЬНІСТЬ (від лат. totus – весь, цілий) – всеосяжна цілісність життєвиявлення індивіда. Для немарксистської психології властиве нетотальне розуміння активності людини у світі, що виявляється у абсолютизації одного чи кількох ставлень її до об’єктивної дійсності: пізнавального (раціоналізація людини, підкреслення рефлексивних аспектів її активності), вольового (волюнтаризм), не рефлексивного (інтуїтивізм), поведінкового (біхевіоризм), підсвідомого (фрейдизм).1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ділові папери звіт про виконану роботу
ТОТАЛЬНІСТЬ