ТОТЕМІЗМ

Культурологічний словник

ТОТЕМІЗМ (від індіан. тотем – його рід) – вірування первісних людей у походження їх окремих родинних груп від певної тварини чи рослини.
ТОТЕМІЗМ