Товар підвищеного попиту

Товар підвищеного попиту – товар з особливими споживчими властивостями, за який покупець готовий заплатити додаткові кошти.
Товар підвищеного попиту