ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

Ти дізнаєшся про:

– види декоративно-ужиткового мистецтва;

– регіональні особливості оздоблення виробів вишивкою;

– основи побудови композиції вишивки;

– колорит у вишивці;

– види вишивальних швів

Ти умітимеш:

– розрізняти види декоративно-ужиткового мистецтва;

– розробляти композицію вишивки для оздоблення обраного виробу;

– користуватися інструментами і пристосуваннями для виготовлення виробу з вишивкою;

– виконувати

вишивальні шви;

– визначати послідовність виготовлення виробу з вишивкою;

– поетапно виготовляти виріб з вишивкою;

– оцінювати якість виготовленого виробу і власної діяльності;

– правильно доглядати за виробами з вишивкою

 ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

 ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

 ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

§6. ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Опорні поняття: ремесло, декоративно-ужиткове мистецтво, традиція.

З давніх-давен наші пращури оволодівали різними ре­меслами, щоб виконувати необхідну господарську роботу. Вони виготовляли ручні знаряддя

праці, речі домашнього вжитку, майстрували меблі, будували житло. Щоб виго­товлені вироби милували око, їх прикрашали різьбленням, випалюванням, розписом, вишивкою, аплікацією тощо.

Знаки для оздоблення народжувалися в глибоку дав­нину. Вони символізували сили природи, відображали уявлення людини про будову Всесвіту. Ці знаки й досі живуть у різних видах мистецтва і нагадують про давні вірування нашого народу.

Ремесла постійно розвивалися і досягли розквіту в часи Київської Русі. Вони стали конкурувати з ремесла­ми сусідніх народів і користуватися попитом за межами держави. Особливо славилися ткацькі й гончарні вироби.

Тут люд осілий. Тут шанують труд.

І рух дадуть і кругові і кросну*.

Кують залізо із місцевих руд

І мають славу дуже розголосну.

Тут процвітало всяке ремесло…

Ліна Костенко

Ремесло – дрібне виробництво готових виробів, що базується на ручній праці майстра.

Поступово стирається межа між ремеслом і мистецтвом. Формуються різні види декоративно-ужиткових мистецтв: ткацтво, килимарство, вишивка, в’язання, писанкарство, гончарство, гутництво, ювелірна справа, лозоплетіння, художня обробка дерева, металу та ін. (мал. 23).

* Кросно – ткацький.

 ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Мал. 23. Види декоративно-ужиткового мистецтва

Декоративно-ужиткове мистецтво – один із видів художньої діяльності, вироби якого поєднують есте­тичні та практичні якості. Декоративний означає “при­крашений” , а ужитковий – це практичний” потрібний у побуті.

У традиційних видах декоративно-ужиткового мисте­цтва тисячоліттями використовують ті самі матеріали: глину, камінь, метал, дерево, лозу, солому, очерет, шкі­ру, тканини тощо.

Народне мистецтво є підсумком плідної праці багатьох поколінь вишивальниць, різьбярів, гончарів тощо. Через багаторазові повторення його образи, технічні навички закріплюються і передаються наступникам як національ­на культурна традиція. Це не просте повторення, а твор­чий процес удосконалення усталених форм і технологій.

Традиція – це досвід, звичаї, смаки, норми поведін­ки і т. ін., що склалися історично й передаються з поко­ління в покоління.

Традиції мають великий вплив на розвиток естетичного смаку і хисту нашого народу. Інформація, зосереджена в тех­нологіях різьбярства, ткацтва, вишивання, гончарства та в інших художніх промислах і ремеслах, є цінним джерелом пізнання історії народу, його духовних цінностей.

В історичних і краєзнавчих музеях України зберіга­ється багато речей, прикрас, які відображають побут і художні смаки прадавніх українців. Оглядаючи експо­нати, помічаємо, що формами, орнаментами вони схожі на деякі сучасні вироби. У глибинах свідомості народу живе і передається від покоління до покоління інфор­мація про найбільш доцільне і прекрасне. У цьому суть традицій, їх живучість, неперервність і творча сила.

Красу і шедеври декоративно-ужиткового мистецтва народні майстри являють усьому світу. Нині проходить велика кількість виставок, ярмарок, фестивалів, кон­курсів, де представлені взірці народного мистецтва з різ­них конструкційних матеріалів.

– Що таке ремес­ла, декоративно-ужиткове мистецтво?

– Назви види деко­ративно-ужиткових мистецтв.

– Що таке національна культурна традиція?

Чи знаєш ти

Високорозвинена українська культура творилася тисячоліття­ми. Найпростіші архаїчні мотиви – лінії, безконечник, кола, хрести, ромби, квадрати, крапки – з найдавніших часів при­крашали глиняний посуд, вироби з каменю, дерева, кістки. Оздоблення мало не тільки естетичне значення, а виконувало певні інформативні та магічні функції.

 ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Символ першопочатку культури, народження життя, краси

 ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Браслет. Палеоліт. (20 тис. років тому).

Геометричне зображення символу першопочатку

 ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Посуд трипільської культури (З тис. років до н. е.)

 ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Орнамент сучасної вишивки

 ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Баляси (фігурні поручні), оздоблені давнім символом

 ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Символ першо­початку прикрашає огорожу

Первісне значення багатьох українських орнаментальних мо­тивів не розгадане і донині. Їхнє символічне значення чекає свого розшифрування.

Зберігаючи й розвиваючи традиції минулого, сучасні майстри виготовляють предмети домашнього вжитку та декоративного призначення з урахуванням нових естетичних вимог. Вони використовують нові конструкційні матеріали й технологи, доповнюють і змінюють сюжети й композиції орнаментів, їх колорит, вносять своє ба­чення і відчуття світу.

1. У чому особливість декоративно-ужиткового мисте­цтва?

2. Яке значення для українського народу мають традиції? Які матеріали використовують у різних видах декоративно-ужиткових ремесел? Упорядкуй праву колонку відповідно до лівої.

Ткацтво

Деревообробка

Гутництво

Вишивка

Художнє ковальство

Гончарство

Художнє плетіння

Писанкарство

Витинанки

Скло

Прядильні волокна

Глина

Папір

Лоза

Тканина, нитки

Метал

Дерево

Яйце

4. Разом з однокласниками визнач, виробами яких видів декора­тивно-ужиткового мистецтва прикрашено зображений інтер’єр житла.

 ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

5. Укажи правильне тлумачення поняття “традиція”:

А) досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично й передаються з покоління в покоління;

Б) дрібне виробництво готових виробів, що базується на руч­ній праці майстра.

6. Які традиційні види декоративно-ужиткового мистецтва поши­рені у твоєму регіоні?

7. З якого конструкційного матеріалу виготовляють вироби гутники?

А) глина;

Б) дерево;

В) лоза;

Г) скло.

8. Збери інформацію про нові види рукоділля. Поділися знахідка­ми з однокласниками.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Організація виставки реліквій* декоративно-ужиткового мистецтва

Інструменти та матеріали: вироби різних видів декоративно-ужиткового мистецтва, фотографії, ксероко­пії, підручник, робочий зошит, ножиці, лінійка, клей, олівці, фломастери.

Послідовність виконання роботи

1. Підготуй реліквії та розповідь про них. Разом з одно­класниками організуй виставку цих робіт у кабінеті тру­дового навчання або в іншому приміщенні школи.

2. Сфотографуй ці вироби або зроби ескізи, ксерокопії з використанням комп’ютерних технологій.

3. Оформи результати своєї роботи разом з одноклас­никами (у формі альбому, плаката, стенда, тематичної папки, буклета, колажу тощо).

Скарбничка мудрості

“На дерево дивись, як родить, а на людину, – як робить”.

“Реліквія – річ” яку особливо шанують і зберігають як пам’ять про минуле.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА - Праця


ТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА