Трансакція, транзакція

Трансакція, транзакція – 1) банківська операція, яка полягає у переказі грошових коштів з одного рахунка на інший; 2) договір, який супроводжується взаємними поступками.
Трансакція, транзакція