ТРАНСФОРМАЦІЯ (УГРУПОВАНЬ)

Екологія – охорона природи

ТРАНСФОРМАЦІЯ (УГРУПОВАНЬ) – зміна рослинних угруповань внаслідок впливу антроп. чинників (напр., вирубування, витоптування худобою тощо).
ТРАНСФОРМАЦІЯ (УГРУПОВАНЬ)