ТРАНСПОРТ

Екологія – охорона природи

ТРАНСПОРТ – галузь виробничої інфраструктури, яка забезпечує переміщення вантажів та пасажирів. На частку Т. припадає до 60-70 % хім. та до 90 % шумового забруднення середовища, особливо в містах.
ТРАНСПОРТ