ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН. НЕЗАМКНЕНА ТА ЗАМКНЕНА КРОВОНОСНІ СИСТЕМИ. КРОВ, ЇЇ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Урок 33. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН. НЕЗАМКНЕНА ТА ЗАМКНЕНА КРОВОНОСНІ СИСТЕМИ. КРОВ, ЇЇ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Буває червона, синя, зелена, жовта, безбарвна.

Тече в організмі тварин.

Біологічна загадка

Мета уроку: сформувати поняття про транспорт речовин у тварин; кров, її основні функції. Розглянути кровоносні системи тварин (замкнені та незамкнені). Розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес. Виховувати культуру спілкування.

Основні поняття: клітини крові (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити), артеріальна та венозна кров,

замкнена та незамкнена кровоносні системи; теплокровні та холоднокровні тварини.

Обладнання і матеріали: таблиці: “Кров”, “Кровообіг тварин”, відео та анімації кровообігу різних тварин.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План-схема уроку

Етап уроку

Час

(хв)

Форми і методи діяльності вчителя

Результат діяльності

І. Організаційний етап

1

Організація класу. Розгадування загадки

Підготовка учнів до сприйняття матеріалу

II. Актуалізація опорних знань

10

4

Біологічний

диктант за темами “Живлення”, “Дихання”.

Гронування до слова “Кров”

Визначення рівня засвоєння матеріалу попередніх тем.

Актуалізація опорних знань

III. Мотивація навчальної діяльності

2

Анімації та відео кровообігу різних тварин

Налаштування на вивчення матеріалу

IV. Засвоєння нових знань

10

4

Пояснення вчителя з використанням підручника.

Складання схем кровообігу

Сприйняття та засвоєння матеріалу.

Осмислення об’єктивних зв’язків під час складання схем

V. Узагальнення і систематизація знань

6

5

Заповнення таблиці “Логікон”

“Кровоносні системи тварин”. Робота з термінами

Закріплення та узагальнення знань.

Засвоєння термінів і понять

VI. Підсумки

2

Вправа “Ключовий момент уроку”

Визначення основних моментів уроку

VII. Домашнє завдання

1

Репродуктивне завдання за підручником

Засвоєння матеріалу

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розгадування загадки з епіграфа (кров).

II. Актуалізація опорних знань.

1. Біологічний диктант за темами “Живлення”, “Дихання”. Закінчіть речення, вставте пропущені слова (кожне речення – 1 бал).

1. Гетеротрофним називають живлення ____.

2. За способом живлення жук-гробарик, жук-гнойовик, дощовий черв’як ____ належать до ____.

3. Хижацький спосіб життя притаманний ____.

4. Кишечник, у якого відсутній анальний отвір, називають ____.________________________________

5. Фільтруючи воду, їжу добувають такі тварини: ____.

6. Для птахів характерним є розширення стравоходу ____ та два відділи шлунка – ____ __________ і м’язовий.

7. Кишечник у більшості тварин має два відділи: ____.

8. Кисень до організму жаби потрапляє двома шляхами: через ____ та ____.________________________

9. Зябрами дихають ____.

10. Хрущ, тарган, бджола дихають ____.

11. Альвеолярні легені розвинені у ____.

12. Кити, дельфіни у воді дихають ____.

2. Гронування до слова “кров”.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Анімації кровообігу різних тварин, відео скорочень серця тварин.

IV. Засвоєння нових знань.

1. Пояснення вчителя з використанням підручника: А) Кров, її склад та функції (с. 131-132); складання схеми функції крові; Б) Серце, судини (с. 131-133); В) Кровоносна система безхребетних (с. 132) і хребетних тварин (с. 133); Г) Холоднокровні та теплокровні тварини (с. 134).

2. Складання схеми незамкненої та замкненої кровоносних систем на прикладі рака і риби.

V. Узагальнення і систематизація знань.

1. Складання таблиці “Логікон”: заповніть пропущені комірки.

Логікон “Кровоносні системи тварин”

Кільчасті черви

Комахи

Молюски

Риби

Амфібії

Ссавці

Кров безбарвна, зелена, червона

Гемолімфа (безбарвна, жовта)

3

5

Кров червона, холодна

Кров червона, гаряча

Серце відсутнє

2

Серце дво-; три-; чотирикамерне

Серце двокамерне

7

Серце чотири камерне

1

Кровоносна система незамкнена

4

6

Кровоносна система замкнена, два кола кровообігу

8

2. Робота з термінами: клітини крові (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити), артеріальна та венозна кров, замкнена та незамкнена кровоносні системи; теплокровні та холоднокровні тварини.

VI. Підсумки.

Підбиття підсумків з використанням вправи “Ключовий момент уроку”: учні пригадують найважливіші, на їхню думку, моменти уроку.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 31, закінчити схеми в зошиті.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН. НЕЗАМКНЕНА ТА ЗАМКНЕНА КРОВОНОСНІ СИСТЕМИ. КРОВ, ЇЇ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ - Плани-конспекти уроків по біології


ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН. НЕЗАМКНЕНА ТА ЗАМКНЕНА КРОВОНОСНІ СИСТЕМИ. КРОВ, ЇЇ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ