Транспорт

РОЗДІЛ III. ГОСПОДАРСТВО

Тема 13. Транспорт

1. Роль транспорту в розвитку господарства країни та в міжнародних перевезеннях. Види транспорту

Транспорт – одна з найважливіших галузей економіки будь-якої країни. Це важлива система в складному механізмі господарства країни, що забезпечує виробничі зв’язки між окремими галузями та районами, здійснює перевезення вантажів і пасажирів. Усі види транспорту взаємодіють, доповнюють один одного, утворюючи складну транспортну систему.

Транспортна система – це сукупність усіх видів

транспорту, об’єднаних між собою транспортними вузлами.

У транспортних вузлах сходяться магістралі декількох видів транспорту, здійснюється обмін вантажами.

В Україні працюють усі види транспорту: наземні – залізничний, автомобільний; водні – морський та річковий; повітряний, або авіаційний; трубопровідний та електронний.

Рівень і характер розвитку транспортної системи залежать від багатьох факторів – рівня розвитку економіки, розмірів і заселеності території, ступеня участі країни у світовому господарстві та 1 міжнародному поділі праці.

Для характеристики роботи транспортної

системи використовуються такі показники, як обсяг перевезених вантажів, вантажообіг, пасажирообіг, густота транспортної інфраструктури, собівартість перевезень, швидкість, залежність від погодних умов та сезонних змін, маневреності та ін.

Вантажообіг – це перевезення певної кількості вантажу на певну відстань за певний період. Визначається у тонно-кілометрах (т-км).

Пасажирообіг – це перевезення певної кількості пасажирів на певну відстань за певний період. Визначається у пасажиро-кілометрах (пас. км.)

Кожний вид транспорту має свої особливості.

Характерною особливістю залізничного транспорту є його незалежність від сезонних та погодних коливань, тобто можливість функціонування упродовж року, терміновість доставки вантажів і людей, масовість перевезень.

– Як рівень економіки та економіко-географічне положення України впливають на розвиток транспортної системи? Яку роль вона відіграє у міжнародних перевезеннях?

Автомобільний транспорт швидкий і маневрений, але має значну собівартість перевезень (залежить від ціни на паливо). Крім того, велике значення має якість стану шляхів – ожеледиця або неасфальтовані дороги збільшують небезпеку руху та зменшують швидкість перевезень.

Морський транспорт має складне господарство: флот, порти, судоремонтні заводи, потребує додаткового обслуговування, висококваліфікованих працівників. Проте це найдешевший вид транспорту завдяки великій вантажопідйомності суден та відсутності витрат на будівництво шляхів.

Річковий транспорт порівняно дешевий, тому що використовує природні шляхи. Головним недоліком річкових магістралей є те, що вони мають певний напрям, різну глибину річища, їх використання залежить від сезонів року.

Повітряний транспорт відрізняється найбільшою швидкістю руху, але має високу собівартість перевезень, потребує висококваліфікованого обслуговування та значної інфраструктури (аеропорти, злітні смуги, ангари тощо), значних капітальних вкладень.

Трубопровідний транспорт відрізняється найменшою собівартістю і використовується для перекачування нафти, нафтопродуктів, газу, а також деяких хімічних продуктів (зокрема аміаку). Він є одним із найефективніших, бо, порівняно із залізничним й автомобільним транспортом, доставка нафти ним у три рази дешевша. Перевагами цього виду транспорту є можливість функціонування протягом усього року, висока продуктивність праці, відносно мала кількість обслуговуючого персоналу, мінімальні втрати під час транспортування, можливість прокладання трубопроводів за найкоротшою відстанню незалежно від рельєфу, безперервність процесу транспортування, а також його екологічна безпека.

– Які основні завдання транспорту? Який вид транспорту перевозить найбільше вантажів, пасажирів? Чому морський транспорт має найнижчу собівартість? Назвіть переваги та недоліки всіх видів транспорту.

 Транспорт

Мал. 71. Залізнична магістраль

2. Географія видів транспорту Залізничний транспорт – один із провідних видів транспорту в країні. Він посідає перше місце у пасажирообігу (мал. 71) та друге місце (після трубопровідного) у вантажообігу. Загальна довжина залізничних колій становить близько 23 тис. км, з них електрифікованих – 8,3 тис. км. Найбільш розвинений залізничний транспорт у двох регіонах – Донбасі та Придніпров’ї, а також у західній частині держави. Для першого регіону характерне інтенсивне транспортне обслуговування розвинених виробництв, для другого розвиненість транспортної мережі пояснюється прикордонним положенням і спорудженням густої сітки доріг стратегічного призначення. У залізничному транспорті виділяють шість залізниць: Донецьку, Придніпровську, Одеську, Південну, Південно-Західну, Львівську. Найбільш інтенсивні залізничні перевезення (мал. 72) здійснюються між Донбасом та Придніпров’ям (основні вантажі – кокс, вугілля, залізна руда, марганець). Важливими є перевезення у південному напрямку, вони пов’язані з імпортно-експортними вантажами (чорноморські порти) та сезонними міграціями населення на відпочинок на південні курорти.

В Україні є великі залізничні вузли – це поселення, де сходяться чи перетинаються залізничні колії різного напрямку, для яких характерний значний обсяг перевезень і транспортного обслуговування. Найбільшими вузлами є Київ, Харків, Полтава, Дніпропетровськ, Лозова, Дебальцеве, Запоріжжя, Львів, Ковель та інші міста.

Перспективи розвитку залізничного транспорту України – збереження та нарощування потенціалу національної мережі залізничного транспорту, посилення його ролі як однієї з базових галузей економіки України, зміцнення її позицій на ринку транспортних послуг, розробка та реалізація перспективних програм, які спрямовані на підвищення ефективності роботи, впровадження нових технологій і забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту. Ці програми передбачають подальше відновлення локомотивного парку, вантажних і пасажирських вагонів, дизель – та електропоїздів з підвищенням їхньої комфортності й сервісного обслуговування. Модернізація й закупівля залізничного рухомого складу практично цілком будуть здійснюватися на вітчизняних підприємствах.

Галузева програма енергозбереження і впровадження альтернативних видів палива на транспорті забезпечить скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на залізничному транспорті.

Географічна задача 28

За пасажирообігом залізничний транспорт випереджає всі інші види транспорту. Складіть “розклад” руху пасажирського потягу зі свого обласного центру до Києва, умовно визначивши, що швидкість потяга дорівнює 60 км/год, а зупинки – по 15 хвилин на вузлових станціях та в обласних центрах. Найбільш зручним для пасажирів є варіант із прибуттям потяга до Києва вранці.

 Транспорт

Мал. 72. Перевезення вантажів залізничним транспортом

1. Визначте маршрут руху потяга.

2. Обчисліть відстань між містами (за атласом) та час руху потяга за даним маршрутом.

Автомобільний транспорт

Здійснює перевезення різноманітних вантажів і пасажирів на короткі та середні відстані. Він посідає провідне місце у пасажирообігу та вантажообігу України. Загальна довжина автомобільних шляхів становить 169 тис. км, майже всі з твердим покриттям. Найважливішими автомагістралями є Київ – Житомир – Рівне – Львів – Чоп, Київ – Полтава – Харків – Дебальцеве, Київ – Одеса, Харків – Новомосковськ – Запоріжжя – Сімферополь та ін. Важливе значення для України мають міжнародні автомагістралі (так звані транспортні коридори), які проходять територією нашої країни; вони об’єднують західну і східну, південну та північну частини Європи. До значних автотранспортних вузлів відносять міста-мільйонери та найбільші міста.

 Транспорт

Мал. 73. Автомобіль для перевезення рідкої речовини

Географічна задача 29

1. Розгляньте мал. 73. Які вантажі перевозять такі автомобілі? Як вони називаються? Назвіть види автомобілів, що перевозять продукти харчування. Поясніть таке розмаїття.

2. Що зображено на малюнках? Із чого складається інфраструктура автомобільних перевезень? Як підтримують трасу в порядку? Навіщо періодично проводять розчищення придорожньої смуги? Яке значення мають якісні автомобільні дороги для розвитку міжнародного туризму?

 Транспорт

Перспективи розвитку автомобільно-транспорту пов’язані з удосконаленням системи технічного обслуговування та ремонту автомобілів, створенням сучасних діагностик технічного стану, системи швидкісних магістралей. Доцільно також залучати зарубіжні фірми до реконструкції та будівництва автомагістралей, що забезпечить високу якість та обумовлені терміни будівельних робіт.

 Транспорт

Мал. 74. Автомобільна магістраль

Транспорт вважається одним із головних джерел забруднення навколишнього середовища (мал. 74). На його частку припадає 60-70 % хімічного і майже 90 % шумового забруднення, що негативно впливає на здоров’я людини.

Географічна задача 30

Обчисліть, скільки шкідливих речовин потрапляє до атмосфери в результаті роботи одного легкового автомобіля за один день, якщо за середній пробіг умовно прийняти 50 км.

Один бензиновий двигун на 1000 л спаленого палива викидає 200 кг окисів вуглецю, 2,5 кг вуглецю, 20 кг оксидів азоту, 1 кг сажі, 1 кг сірчистих сполук. Середня витрата палива на 100 км шляху у вітчизняних легкових автомобілів – 10 л, у вантажних — 20-30 л, у автопоїздів і міських автобусів – 40-50 л.

Морський транспорт в Україні має сприятливі умови для розвитку. Загальна довжина морської берегової лінії становить понад 2000 км. Регулярні морські перевезення в Україні почали здійснюватися з кінця XVIII ст. Морський транспорт відіграє важливу роль в експортно-імпортних та каботажних перевезеннях. Каботажними називають перевезення між портами однієї держави. Малий каботаж – це перевезення між портами одного моря (Одеса – Севастополь). Великий каботаж – це перевезення в межах однієї держави, але між портами різних морів (Іллічівськ – Маріуполь). Між Іллічівським та болгарським портом Варна діє поромна переправа довжиною 435 км.

Управління морським транспортом здійснюється через три пароплавства: Чорноморське, Азовське, Українське Дунайське. Основними портами Чорноморського пароплавства є Одеса, Іллічівськ (мал. 75), Білгород-Дністровський, Миколаїв, Херсон, Євпаторія, Севастополь, Ялта, Феодосія. Найбільший порт України – Одеса, він обладнаний під контейнерні перевезення та має найбільший вантажообіг. До портів Азовського пароплавства відносять Маріуполь, Бердянськ, Керч. Керування Українським Дунайським пароплавством здійснюється з Ізмаїла, йому належать також такі порти: Кілія, Рені, Вилково. Основні вантажі в морських перевезеннях – нафта, нафтопродукти, залізна руда, будівельні матеріали. Від портів України створено три міжнародні залізничні поромні переправи: Іллічівськ – Варна (Болгарія), Іллічівськ – Поті (Грузія), Керч – Тамань (Росія).

 Транспорт

Мал. 75. Іллічівський морський порт

Для розвитку морського транспорту доцільно реконструювати Одеську нафтогавань, модернізувати комплекси у портах Маріуполя, Миколаєва, збудувати спеціалізовані комплекси у портах Іллічівську та Дніпро-Бузькому.

Географічна задача 31

Дайте характеристику транспортному вузлу Одеси за планом:

1. Географічне положення.

2. Однорідний або комплексний транспортний вузол.

3. Характеристика видів транспорту:

А) які залізниці й автомагістралі починаються в цьому вузлі;

Б) особливості морського порту (види вантажів; обсяги

Оброблюваних вантажів та ін.);

В) чи є у місті аеропорт;

Г) які трубопровідні шляхи підходять до Одеси.

4. Значення Одеського транспортного вузла.

Примітка. Вузли однорідні, якщо в них сходиться не менш ніж три лінії одного виду транспорту; комплексні – поєднання ліній різних видів транспорту з пересадкою пасажирів і перевалкою вантажів.

Це цікаво знати

У давнину більшість портів створювалися в захищених від морських хвиль природних затоках, бухтах або в гирлах досить великих річок. Але природні умови не скрізь були ідеальними для морської торгівлі. З цієї причини люди почали створювати штучні порти на відкритих берегах, відгороджуючи невеликі ділянки моря, що йдуть від берега, закріпленими палями та облицюванням з каменю. Такі насипи називаються молами.

 Транспорт

Мал. 76. Морська гавань у м. Судак

А щоб хвилі не закочувалися між моли, порти зі сторони моря стали прикривати додатковими насипами, які не були з’єднані з берегом, – хвилерізами. У деяких портах, що постраждали від сильних припливів і відпливів, гавані захищають спеціальними водонепроникними загатами – шлюзами. Під час відпливу шлюзи утримують воду на високому рівні.

Кожний порт має причали – споруди, до яких причалюють судна. Розміщуються причали по-різному: одні тягнуться вздовж берега, інші – їх називають пірсами – виступають у море перпендикулярно до берега (мал. 76). Пірси дозволяють у межах акваторії порту значно збільшити довжину причальної лінії. Берегові причали зазвичай облицьовуються суцільною вертикальною стінкою, що йде від самого дна, а пірси часто влаштовують на палях. У великих портах до причалів підведені різні трубопроводи для забезпечення суден прісною водою та рідким паливом. Для навантаження товарів на причалах розміщені підйомні крани. Під основами кранів, які найчастіше мають форму арок-порталів, вільно проїздять залізничні потяги й вантажівки.

Річковий транспорт починається із судноплавного Дніпра, Дунаю та інших річок. Загальна довжина судноплавних річок в Україні становить 4,4 тис. км. Річковий транспорт здійснює здебільшого внутрішньодержавні перевезення вантажів, а також у незначній кількості міждержавні. Найважливіша судноплавна артерія – Дніпро, а також його притоки Десна та Прип’ять. Найбільші річкові порти – Київ, Черкаси, Кременчук, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Нова Каховка, Херсон. Міжнародні перевезення здійснюються по річці Дунаю, яка сполучає Україну з багатьма европейскими державами. Основні порти – Ізмаїл, Рені. Основними вантажами річкового транспорту є будівельні матеріали, руда, кам’яне вугілля, зерно, метал (мал. 77).

Річковий транспорт має значні перспективи розвитку. Для забезпечення нормальної роботи річкового транспорту потрібна реконструкція суднопіднімальних споруд Запорізького та Херсонського судноремонтно-суднобудівних заводів, деяких об’єктів Київського судноремонтно-судно-будівного заводу, Чернігівської та Дніпропетровської ремонтно-експлуатаційних баз флоту та інших споруд.

 Транспорт

Мал. 77. Перевезення вантажів річкою Інгул у Миколаєві

 Транспорт

Мал. 78. Аеропорт у Борисполі

Авіаційний транспорт – наймолодший і найшвидший вид транспорту. Обсяг вантажних перевезень незначний (пошта, термінові вантажі й ті, які швидко псуються), проте набагато важливішою є роль авіатранспорту в міжнародних перевезеннях пасажирів. Повітряний транспорт перевозить вантажі, пошту, пасажирів, забезпечує санітарні перевезення, аерофотозйомку, хімічну обробку посівів та веде боротьбу з лісовими пожежами. Найбільші аеропорти – Бориспіль (Київ) (мал. 78), Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Луганськ, Запоріжжя, Сімферополь, Чернівці, Миколаїв, Івано-Франківськ.

Авіаційний транспорт має перспективи розвитку, незважаючи на тимчасові труднощі. Так, деякі місцеві аеропорти закрито як неперспективні. Але зі зростанням обсягів міжнародних перевезень вони будуть реконструйовані. Доцільно також технічно оновити повітряний флот літаками Ту-204, Т-154М, Як-42, Іл-114, Боїнг-737.

Трубопровідний транспорт. Розвиток і безперебійна робота всіх галузей економіки країни залежить від своєчасного та якісного постачання нафти, нафтопродуктів і газу. Ці продукти переміщаються усіма можливими видами транспорту, але найвигіднішим за техніко-економічними показниками є трубопровідний транспорт, який з’єднує місця видобування й переробки нафти, газу зі споживачами. Трубопровідний транспорт в Україні є одним із найрозвиненіших, вирізняється найменшою собівартістю і використовується для перекачування нафти, нафтопродуктів, газу, а також деяких хімічних продуктів (зокрема аміаку). За обсягом транзиту трубопровідний транспорт посідає перше місце.

Сьогодні Україна є найбільшим у світі транзитером природного газу. Системами магістральних газопроводів, які перебувають у користуванні НАК “Нафтогаз України”, російський природний газ надходить до країн Західної, Центральної та Східної Європи. Ці системи технологічно зв’язані з аналогічними магістральними газопроводами Росії, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини та Польщі, а через них – із газопроводами всієї Європи. Пропускна спроможність вітчизняної газотранспортної системи на вході становить 290 млрд м3, а на виході (до країн Західної, Центральної та Східної Європи, а також до Молдови і на південь Росії) – майже 170 млрд м3 на рік. Газопровідний транспорт є не лише найбільш ефективним, а й фактично єдиним видом транспорту в Україні для транспортування газу.

Загальна протяжність газопроводів України сягає 38 тис. км.

– Знайдіть магістральні газопроводи на карті. Які з них проходять територією вашої області?

Основу становлять магістральні газопроводи, збудовані в 50-60-х pp. XX ст. для експорту газу з України: “Союз”, “Прогрес”, “Уренгой – Помари – Ужгород” тощо. Вони використовуються для поставок до України газу з Росії та Туркменистану. Із Прикарпаття йдуть газопроводи в Польщу, Словаччину, Чехію. Через територію України прокладено магістральні газопроводи з Оренбурга, Західного Сибіру, якими Росія експортує газ у Західну Європу.

Нафтопровідний транспорт України включає 12 основних нафтопроводів загальною протяжністю близько 3 тис. км. Діаметр труб – 720 мм. Нафтопровідна мережа представлена транс’європейським нафтопроводом “Дружба”, протяжність якого в межах України – 680 км. Через нього нафту, транзитуючи з Росії територією України, поставляють до країн Центральної Європи (Словаччини та Угорщини). Ці нафтопроводи доставляють нафту на Лисичанський, Кременчуцький, Херсонський і Одеський нафтопереробні заводи.

Географічна задача 32

Як природні об’єкти та явища впливають на будівництво та експлуатацію транспортних магістралей (залізничних, автомобільних, трубопровідних)? Як від цього залежать:

1) вартість будівництва магістралі;

2) напрям магістралі;

3) безпека руху?

Природні об’єкти та явища: гори, болота, карстові пустоти, зсуви, річки, озера, сипучі піски, гірські обвали, снігові заноси, западини рельєфу, ожеледиця.

Міський пасажирський транспорт включає метрополітени, трамваї, тролейбуси, автобуси, таксі. Метро є в Києві, Харкові, Дніпропетровську. У 24 містах України загальна протяжність трамвайних колій складає 2,2 тис. км. Протяжність тролейбусних ліній становить 4,2 тис. км. Понад 400 міст і сіл України мають автобуси загального користування для внутрішньоміських перевезень. У Криму працює єдина в Україні міжміська тролейбусна траса Сімферополь – Алушта – Ялта (мал. 79). У всіх містах працюють таксі.

3. Міжнародні транспортні коридори

Великого значення набувають програма розвитку транспортних коридорів і комплексна програма утвердження України як транзитної держави. Програми передбачають залучення транзитних вантажів, що сьогодні йдуть морем у сполученні Азії з Європою, шляхом гнучкої тарифної політики, удосконалення технологій перевезень, розвитку комбінованих перевезень.

 Транспорт

Мал. 79. Тролейбусна траса Сімферополь – Алушта

У березні 1998 р. постановою Кабінету Міністрів України затверджено “Програму створення і функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів (МТК)”. Цією Програмою передбачено участь вітчизняного транспорту в системі МТК: у так званих “Критських коридорах” № 3, № 5, № 9, а також МТК під назвою “Балтійське море – Чорне море” (або “Гданськ – Одеса”) та МТК під назвою TRACCKA (“Європа – Кавказ – Азія”) (карта 4).

До речі, тільки МТК № 9 Александруполіс (Греція) – Гельсінкі (Фінляндія) перетинає територію нашої країни, а інші (№ 3 Берлін (Німеччина) – Київ та № 5 Трієст (Італія) – Львів завершуються в Україні. Брати участь у МТК № 7 Регенсбург (Німеччина) – гирло Дунаю Україна змогла тільки за умови будівництва власних виходів з гирла Дунаю в Чорне море. Як відомо, мілководне Кілійське гирло не дозволяло великим суднам проходити в Чорне море. Крім того, через практично незамерзаючі порти Чорного моря, а також Азовського та Дунаю здійснюються водно-транспортні зв’язки з багатьма країнами.

Карта 4

Картосхема міжнародних транспортних коридорів

 Транспорт

Географічна задача 33

Зробіть вибір і аргументуйте його. Яким видом транспорту доцільно перевезти такі вантажі, враховуючи при цьому і маршрут, і відстань?

1. Ранні овочі з Каховки (Херсонська область) – до Києва.

2. Кам’яне вугілля з Антрацита (Луганська область) – до Дніпродзержинська.

3. Фотоплівку з Шостки (Сумська область) – до Мелітополя.

4. Будівельні матеріали з Костополя (Рівненська область) – до Лубен (Полтавська область).

5. Свіжу журавлину із Ковеля (Волинська область) – до Харкова.

6. Пшеницю із Ізмаїла (Одеська область) – до Угорщини.

7. Глинозем (сировина для алюмінієвої промисловості) із Південної Америки до Миколаєва.

8. Сталь із Маріуполя – до Великобританії.

Географічна задача 34

Дайте визначення транспортного вузла.

Охарактеризуйте за картосхемами транспортні вузли України.

 Транспорт

Соціогеографічний практикум 16

1. Які види міського транспорту є у вашому населеному пункті?

2. Якими видами транспорту здійснюється зв’язок вашого району з іншими районами міста, з його центром; вашого населеного пункту з обласним (районним) центром?

3. Які інтервали руху різних видів транспорту? Скільки часу витрачається на одну поїздку? Чи можна скоротити час поїздки і за рахунок чого?

4. За планом вашого населеного пункту визначте, які автодороги особливо перенавантажені транспортом. Запропонуйте варіант зменшення вантажопотоків на вулицях.

5. Для мешканців великих міст. Опишіть один маршрут від свого будинку до… (вокзалу, ботанічного саду, театру, ринку та ін.), але з трьома варіантами вибору транспортних засобів:

Найцікавіший (на ваш погляд); найшвидший (за часом поїздки); найдешевший.

У чому перевага метро порівняно з іншими видами міського транспорту?

Контрольні запитання

1. Назвіть види транспорту, які відповідають таким характеристикам: надшвидкий, повільний, маневрений, має найвищу собівартість перевезень, найменшу собівартість перевезень.

2. Перелічіть переваги та недоліки всіх видів транспорту.

3. Які об’єкти належать до транспортної інфраструктури?

4. Які види транспорту здійснюють зовнішньоторговельні зв’язки України?

5. Як окремі види транспорту впливають на довкілля?

6. Яку участь бере Україна в Міжнародних транспортних коридорах? Як це впливає на економіку країни?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Транспорт - Географія


Транспорт