Трудові ресурси України

РОЗДІЛ 2 НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Тема 4 ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Немає сумніву, що сприятливіші природні умови і багатші природні ресурси, то більше шансів налагодити в країні ефективне господарство. Однак якщо не буде кому реалізовувати надане природою, то всі її багатства залишатимуться лише природними компонентами: корисні копалини – гірськими породами, земельні ресурси – грунтом, водні ресурси – річками та озерами, лісові ресурси – рослинністю тощо. Тільки за участі людини природні компоненти набувають властивостей

ресурсів і можуть приносити користь.

Проте не всі люди здатні забезпечувати таке дивовижне перетворення. Як і в інших державах, у нашій країні тільки частина її населення бере участь у суспільній праці, маючи професійні знання, здібності та фізичні сили. Наскільки велика ця частина населення, частина трудових ресурсів, – питання для нашої країни життєво важливе.

§10. Трудові ресурси України

Географічна розминка

Назвіть основні соціальні проблеми міських і сільських населених пунктів.

Економічно активне населення і трудові ресурси. Для того щоб мати гідне для людини життя,

слід працювати. Але в жодній країні немає такого, щоб працювало повністю все населення. Не працюють зазвичай діти, оскільки малі і їм поки що не вистачає сил. Припиняють здебільшого працювати й люди похилого віку, яким уже не вистачає на це сил. Певна кількість людей не може працювати через фізичні або розумові вади. Зрештою, деяка частина людей, зневірившись у власному житті, не бажає працювати.

Усе працездатне населення, спроможне працювати в народному господарстві, визначають як економічно активне населення. За нормами, виробленими ООН, до економічно активного населення відносять усіх, хто працює, а також осіб, які не мають у даний момент роботи, але бажають її отримати (сюди не входять ті, хто навчається, і утриманці). Економічно активне населення України в 2007 р. становило 22,3 млн осіб, або близько 48 % населення країни.

Економічно активне населення не обмежене віком. Водночас добре відомо, що з суто біологічних причин у житті людей є період, який можна вважати найефективнішим щодо праці. Ось чому з огляду на природні можливості людини працювати виділяють трудові ресурси, – працездатне населення в працездатному віці. Це економічно найактивніша частина населення, яка безпосередньо залучена в суспільне виробництво. В Україні до трудових ресурсів (20,6 млн осіб, або 44 % населення країни) належать чоловіки віком від 16 до 60 років та жінки 16-55 років, крім інвалідів І і II груп.

Україна і світ

Хто є працездатного віку. У кожній країні частину населення, що досягла працездатного віку і належить до трудових ресурсів, визначають відповідно до законодавства. Так, в ряді країн Азії і Африки це особи віком 50 років, у США і Росії – від 16 до 60 років, в Канаді – 15-66 років, у Мексиці і Португалії – 12-65 років, у Данії і Швеції – віком до 67 років, а в Норвегії – 70 років. У міжнародній статистиці працездатним вважають населення віком від 15 до 65 років.

Загальне зниження кількості населення, старіння нації та зовнішні міграції українців, безперечно, негативно позначаються на трудових ресурсах країни. Порівняно з 2000 р. трудові ресурси України не тільки не зросли, а навпаки, на сьогоднішній день зменшилися – на 545 тис. осіб. Економічно активне населення за цей самий період зменшилося на 508 тис. осіб (Додаток 7).

Зайнятість населення. Зайнятість характеризується забезпеченням населення роботою. Останніми роками в Україні рівень зайнятості населення зріс по всіх регіонах країни. Найбільший приріст зафіксовано в Івано-Франківській, Луганській, Тернопільській, Чернівецькій областях, а також у м. Севастополь.

Практичне завдання

За матеріалами Додатка 6 визначте, на скільки відсотків зріс за останні п’ять років рівень зайнятості економічно активного населення та трудових ресурсів.

Кількість зайнятих збільшилася передусім у будівельній галузі, в готельному господарстві та ресторанній справі, у торгівлі. Водночас у сільському господарстві, освіті та промисловості було зафіксовано зменшення обсягів зайнятості (мал. 24).

Загалом за підсумками 2007 р. до народного господарства було залучено 21,1 млн осіб. Це становить майже 94 % від кількості економічно активного населення країни і 67 % від трудових ресурсів. Найвищий рівень зайнятості в Києві (понад 64 %), а найнижчий – у Тернопільській області (майже 53 %). За умов ринкової економіки зростає кількість зайнятих на підприємствах колективної і приватної форм власності, а зменшується в державному секторі господарства.

 Трудові ресурси України

Мал. 24. Зайнятість населення України за видами економічної діяльності (%, 2004 р.)

Проблема

Нині не все економічно активне населення залучене до виробництва. Це пояснюють тим, що після переходу до ринкових відносин у сфері економіки виникла проблема працевлаштування, у країні з’явилися безробітні. Яка роль, на вашу думку, держави у вирішення цієї проблеми?

До безробітних належать особи, які не мають роботи, але активно її шукають. Кількість безробітних у 2007 р. становила 1,4 млн осіб. За першу половину 2008 р. вона зменшилася до 642 тис. осіб, з яких 60 % припадає на жіноче населення. Безробіття більше поширене в сільській місцевості, ніж у містах – 54 % проти 46 %. При цьому найбільше безробітних серед молоді віком 15-24 роки. Майже кожний другий серед безробітних раніше був робітником, а кожний четвертий – службовцем або не мав професійної підготовки.

У прикордонних з Росією регіонах (Донецька, Луганська, Сумська і Харківська області) становище на ринку праці сприятливіше. Показники безробіття нижчі від середньодержавних або наближаються до них. Така ситуація впливає на формування відповідних потоків мігрантів: із західних регіонів України – в прикордонні й інші країни Європи, а зі східних – на ринки праці Росії.

Рівень безробіття визначають у відсотках за співвідношенням кількості безробітних до кількості усього працездатного населення країни чи окремої області. Серед регіонів найвищий рівень зареєстрованого безробіття має Тернопільська область (4,4 %), а найнижчий – м. Київ (0,3%).

В Україні до початку світової економічної кризи спостерігалась тенденція щодо скорочення обсягів безробіття. Причому рівень безробіття серед економічно активного населення знижувався в усіх регіонах. Найбільше цей показник знизився в Закарпатській, Волинській, Чернівецькій, Одеській, Харківській областях та м. Севастополь. Проте негаразди у світовій економіці, що зачепили й Україну, знову спричинили зростання рівня безробіття. Тенденція до зростання кількості безробітних зберігається нині в Україні так само, як і в країнах Євросоюзу.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Економічно активне населення – частина населення, яка здатна працювати в народному господарстві, в Україні це близько 48 % населення країни.

Трудові ресурси – населення в працездатному віці, що безпосередньо залучене в суспільне виробництво, в Україні на нього припадає 44 % населення країни.

Зайнятість населення – участь населення в трудовій діяльності.

Ключові терміни і поняття

Економічно активне населення трудові ресурси зайнятість населення

Самоперевірка

Чим можна пояснити, що безробіття поширене в сільській 22 місцевості більше, ніж у містах?

Поясніть, які чинники впливають на чисельність трудових ресурсів України.

У які сфери господарства здебільшого залучене населення у вашій місцевості?

Чи належите ви до економічно активного населення і трудових ресурсів? Відповідь обгрунтуйте.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Трудові ресурси України - Географія


Трудові ресурси України