Трудовий колектив

Трудовий колектив (трудовой коллектив) – сукупність працівників підприємства, компанії, організації, об’єднаних загальною метою досягнення певних кінцевих результатів своєї суспільної діяльності.
Трудовий колектив