Трудоємність

Трудоємність (трудоемкость) – економічний показник, Який характеризує затрати робочого часу на виготовлення одиниці продукції, відображає ефективність затрат живої праці й безпосередньо пов’язаний із собівартістю продукції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Трудоємність - Економічний словник


Трудоємність