ТУНДРА

Екологія – охорона природи

ТУНДРА – безлісі простори, що простяглися за пн. межею зони лісів. У Т. переважають спорові рослини, низькорослі трави, чагарники. Найбільша маса рослин зосереджена у верхніх горизонтах грунту та пригрунт. шарі повітря, серед дернини з мохів та лишайників. У Т. тривала сувора зима, коротке холодне літо. Кількість опадів незначна, “вічна” мерзло та лише з середини літа опускається на 15-ЗО см. Холодні грунти і незначна кількість опадів сприяють створенню ксерофітних умов. Головні типи Т.: чагарникова, купинова (в яких дернина утворює купини), мохова та лишайникова. Служить пасовищем для пн. оленя, влітку багато перелітних птахів, комах.
ТУНДРА