Predmety

Туризм

now browsing by category

 

ДОДАТОК

Правила – Організаційні документи

Заява – Документи з кадрових питань

Техніко-економічні особливості водного транспорту та його роль в системі обслуговування туристів

Ступені порівняння якісних прикметників у діловодстві

Техніко-економічні особливості автомобільного транспорту – ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Додаток 1 Переклад типових мовних зворотів – ДОДАТКИ

Відмінювання іменників II відміни чоловічого роду

Розряди числівників

Пароніми – Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

З історії заборони української мови

Перевезення туристів регулярними пасажирськими потягами – ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Оформлення бібліографії

Додаток 2 Російсько-український словник адміністративної і політичної лексики – ДОДАТКИ

Невербальні засоби спілкування – Усне ділове мовлення

Автобіографія – Документи з кадрових питань

Додаток 3 Словник заміни дієприкметникових форм українськими відповідниками – ДОДАТКИ

Засоби стандартизації мови ділових паперів

Публічний виступ – Усне ділове мовлення

Телефонограма – Довідково-інформаційні документи

Положення – Організаційні документи

Особливості використання прикметників у діловому мовленні

Трудова угода – Документи з господарсько-договірної діяльності

Розпорядження

Відмінювання іменників IV відміни

Дієприслівники, їх творення і вживання – Дієслово

Особливості тарифної політики на окремих видах транспорту

Терміни і професіоналізми в ділових паперах

Організація спеціалізованих автобусних турів – ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Кліше в діловодстві

Звіт – Довідково-інформаційні документи

Приклади вживання паронімів – Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

Відмінювання іменників III відміни

Абревіатури в діловій сфері

Доручення – Обліково-фінансові документи

Техніко-економічні особливості залізничного транспорту та його роль в обслуговуванні туристів – ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Протокол – Довідково-інформаційні документи

Практичні завдання

Поняття про бланк

Відмінювання прикметників

Таблиця – Обліково-фінансові документи

Відмінювання іменників І відміни

Сутність і види пасажирських транспортних тарифів

Туристичні подорожі водним транспортом

Найважливіші риси офіційно-ділового стилю

Звертання

Доповідна записка – Довідково-інформаційні документи

Факс – Довідково-інформаційні документи

Прості і складні речення

Групи організаційно-розпорядчих документів

Взаємодія туроператорів і судновласників в організації перевезень туристів

Організація подорожей у спеціалізованих туристсько-екскурсійних потягах – ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Неозначена форма дієслова (інфінітив) – Дієслово

Особливості узгодження географічних назв з означувальним словом

Український алфавіт

Відміни іменника

Складні випадки керування

Текст як основа службового документа

Орфограми в прислівниках – Прислівник

Антоніми – Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

Список – Обліково-фінансові документи

Матеріально-технічна база автомобільного транспорту і організація її експлуатації – ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Оформлення сторінки

Наказ

Інструкція – Організаційні документи

Труднощі перекладу процесових понять – Дієслово

Контракт – Документи з господарсько-договірної діяльності

Синоніми – Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

Сполучник – Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах

Рід іменників

Пояснювальна записка – Довідково-інформаційні документи

Відмінювання займенників – Займенник

Взаємодія транспорту і туризму

Приклади вживання синонімів – Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

Творення й відмінювання імен по батькові

Матеріально-технічна база авіаційного транспорту

Правове забезпечення перевезень повітряним транспортом

Вказівка

Ухвала

Офіційно-діловий стиль

Техніко-економічні особливості авіаційного транспорту і організації перевезень пасажирів

Умови перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом

Договір постачання (поставки) – Договір. Різновиди договорів – Документи з господарсько-договірної діяльності

Дієприкметники, їх творення і вживання – Дієслово

Відмінювання іменників II відміни середнього роду

Мовленнєвий етикет – Усне ділове мовлення

Додаток 4 Тести з ділової української мови – ДОДАТКИ

Сполучення числівників з іменниками

Графічні скорочення в діловодстві

Функціональні стилі мовлення

Правила оформлення цитат і прямої мови

Вставні слова, словосполучення і речення

Уживання деяких прикметників у діловому мовленні

Омоніми – Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні

Класифікація документів

Характеристика транспорту і транспортних систем

Книжні й іншомовні слова в документах

Рід і особливості вживання назв осіб за професією

Відокремлені члени речення

Складові культури управління – Усне ділове мовлення