Організація транспортних подорожей і перевезень туристів ДОДАТОК Закон України “Про транспорт” (витяг) ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 51, cт. 446) { Вводиться

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.1. Організаційні документи Правила Правила – це службові документи організаційного характеру, в яких викладаються настанови або вимоги,

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.2. Розпорядчі документи Документи з кадрових питань Заява. Характеристика. Автобіографія. Резюме. Ключові слова: · заява, · характеристика,

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 4. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ 4.1. Техніко-економічні особливості водного транспорту та його роль в системі обслуговування туристів

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 5. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 5.1. Техніко-економічні особливості автомобільного транспорту Автомобіль є представником одного з порівняно нових видів

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА ДОДАТКИ Додаток 1 Переклад типових мовних зворотів Бухгалтерская отчетность бухгалтерська звітність Вкладчик средств вкладник коштів Государственный заказ державне замовлення Денежные средства кошти

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.3. Числівник Числівник – це самостійна частина мови, що означає кількість і

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення З історії заборони української мови (За матеріалами: Кононенко П. П., Кононенко Т.

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 3. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 3.3. Перевезення туристів регулярними пасажирськими потягами Для людини, яка вирішила виїхати у

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства Ключові слова: синтаксис, узгодження, керування, вставні слова, вставлені конструкції, просте речення, складне речення. Оформлення бібліографії При оформленні

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА ДОДАТКИ Додаток 2 Російсько-український словник адміністративної і політичної лексики Автономия автономія Административная адміністративна Децентрализация децентралізація Административная этика адміністративна етика Административное право адміністративне

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.2. Розпорядчі документи Документи з кадрових питань Автобіографія Автобіографія – документ, в якому особа, що його складає,

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА ДОДАТКИ Додаток 3 Словник заміни дієприкметникових форм українськими відповідниками (За матеріалами: Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне “я”. –

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення Засоби стандартизації мови ділових паперів Ключові слова Назва документа (наказ, рішення), віддієслівні іменники (зобов’язання, опанування), особові форми

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 6. Усне ділове мовлення Публічний виступ Г. З. Апресян у своїй книзі “Ораторське мистецтво” розрізняє такі види публічного виступу: – громадсько-політичне

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.3. Довідково-інформаційні документи Телефонограма Телефонограма – це документ, який передається телефоном, фіксується у спеціальній книзі (журналі) і

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.1. Організаційні документи Ключові слова: положення, інструкція, правила. Положення Положення – це правовий акт, що визначає основні

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.2. Розпорядчі документи Розпорядження Розпорядження – це правовий акт управління державного органу, що видається в рамках наданої

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.1. Іменник Відмінювання іменників IV відміни Відмінки Однина Множина З основою на

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 5. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 5.4. Організація спеціалізованих автобусних турів Автобуси використовуються не тільки для організації регулярних перевезень,

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 2. Лексичні норми ділової мови Кліше в діловодстві Кліше (від франц. clichе) – мовленнєвий стереотип, готовий зворот, який легко відтворюється в

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.3. Довідково-інформаційні документи Звіт Звіт – це документ, в якому подається в письмовій формі повідомлення про виконання

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 2. Лексичні норми ділової мови Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні Приклади вживання паронімів (Див.: Культура української мови: Довід. –

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.1. Іменник Відмінювання іменників III відміни Нижче в таблиці подано буквені відмінкові

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 2. Лексичні норми ділової мови Абревіатури в діловій сфері Абревіатура (від італ. abbreviatura, від лат. brevis – “короткий”) – слово, утворене

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.5. Обліково-фінансові документи Доручення Доручення – це письмове повноваження, що видається установою (організацією, підприємством) або окремою особою

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 3. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 3.1. Техніко-економічні особливості залізничного транспорту та його роль в обслуговуванні туристів Перша

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.3. Довідково-інформаційні документи Протокол Протокол – документ колегіальних органів, у якому фіксується місце, час і мета проведення

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Практичні завдання Знайти помилки і зробити виправлення. Текст 1 “ЗАТВЕРДЖЕНО” Наказ Міністерства оточуючого Природного середовища й Ядерної безпеки України 26.05.99 № 115

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення Поняття про бланк Бланк – аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію. Формат

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.2. Прикметник Прикметник – це самостійна частина мови, що називає ознаку предмета

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.5. Обліково-фінансові документи Ключові слова: таблиця, список, перелік, акт, доручення, розписка. Таблиця Таблиця – це перелік, зведення

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.1. Іменник Відмінювання іменників І відміни Відмінкові закінчення іменників І відміни подано

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 6. ПАСАЖИРСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ТАРИФИ 6.1. Сутність і види пасажирських транспортних тарифів Ціна перевезення пасажирів на транспорті виступає, як

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 4. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ 4.3. Туристичні подорожі водним транспортом Особливості пасажирського водного транспорту визначають його функції

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення Найважливіші риси офіційно-ділового стилю 1. Точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, чіткість

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.1. Іменник Звертання У діловій сфері форми кличного відмінка, утворені від іменників

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.3. Довідково-інформаційні документи Факс Факс – узагальнена назва різноманітних за змістом документів, що безпосередньо за допомогою телекомунікативного

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства Прості і складні речення Речення – це осмислене сполучення слів або окреме слово, граматично й інтонаційно оформлене

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення Ключові слова: текст, документ, реквізит, засоби стандартизації мови, бланк, сторінка. Документ – основний вид писемної ділової мови

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 4. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ 4.4. Взаємодія туроператорів і судновласників в організації перевезень туристів У пасажирському сполученні

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 3. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 3.4. Організація подорожей у спеціалізованих туристсько-екскурсійних потягах Туристичним фірмам для організації масових

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства Особливості узгодження географічних назв з означувальним словом В офіційних документах, повідомленнях, військовій та географічній літературі не узгоджуються

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення Український алфавіт (азбука, абетка) У сучасній українській літературній мові 33 літери. Третім

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.1. Іменник Відміни іменників До першої відміни належать іменники жіночого, чоловічого і

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства Складні випадки керування У діловому мовленні певні труднощі становлять сполучення слів з підрядним зв’язком – керування. Керування

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення Текст як основа службового документа Основний елемент документа – це текст, який має такі ознаки: Об’єктивність і

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3 .6. Прислівник Прислівник – це повнозначна незмінювана частина мови, що виражає

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.5. Обліково-фінансові документи Список Список – це документ, який містить перелік осіб, предметів з метою інформації або

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 5. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 5.2. Матеріально-технічна база автомобільного транспорту і організація її експлуатації Матеріально-технічна база пасажирського автомобільного

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення Оформлення сторінки На бланку друкується тільки перша сторінка, наступні – на чистих аркушах паперу. На другу сторінку

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.2. Розпорядчі документи Наказ Наказ – розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, організації, установи на правах єдиноначальності

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.1. Організаційні документи Інструкція Інструкція – це правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил,

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.5. Дієслово Труднощі перекладу процесових понять При перекладі термінозворотів з дієприкметниковим компонентом

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.1. Іменник Іменник – це самостійна частина мови, що означає предметність, відповідає

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.3. Довідково-інформаційні документи Пояснювальна записка Пояснювальна записка з’ясовує зміст певних положень основного документа (плану, звіту, проекту тощо)

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.4. Займенник Займенник – це самостійна частина мови, яка вказує на предмети,

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 1. МІСЦЕ ТРАНСПОРТУ В ІНФРАСТРУКТУРІ ТУРИЗМУ 1.2. Взаємодія транспорту і туризму Розвиток транспорту і туризму – тісно пов’язаний

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 2. Лексичні норми ділової мови Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні Приклади вживання синонімів (За матеріалами: Культура української мови: Довід.

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.1. Іменник Творення й відмінювання імен по батькові 1. Чоловічі імена по

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 2. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ 2.2. Матеріально-технічна база авіаційного транспорту До складу авіаційного транспорту входять підприємства повітряного транспорту,

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 2. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ 2.5. Правове забезпечення перевезень повітряним транспортом У своїй діяльності авіаційний транспорт використовує повітряний

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.2. Розпорядчі документи Вказівка Вказівка – розпорядчий документ, який готують міністри, керівники об’єднань, організацій, установ. Вказівка –

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.2. Розпорядчі документи Ключові слова: ухвала, розпорядження, наказ, вказівки. Ухвала Ухвала – це правовий акт, що приймається

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення Офіційно-діловий стиль Офіційно-діловий стиль історично базується на документах доби Київської Русі й

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 2. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ 2.1. Техніко-економічні особливості авіаційного транспорту і організації перевезень пасажирів Повітряний транспорт є одним

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 2. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ 2.3. Умови перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом Перевезення авіатранспортом пасажирів та їх

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.4. Документи з господарсько-договірної діяльності Ключові слова: договір, трудова угода, контракт. Договір. Різновиди договорів Договір – це

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 6. Усне ділове мовлення Мовленнєвий етикет Мовленнєвий етикет – це мовні формули вітання, прощання, звертання, висловлення сумніву, підтвердження, згоди, незгоди та

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.3. Числівник Сполучення числівників з іменниками Правило Приклад Один узгоджується з іменником

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 2. Лексичні норми ділової мови Графічні скорочення в діловодстві Слова графічно скорочуються лише на письмі, вимовляються вони повністю. Основні правила скорочення

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення Функціональні стилі мовлення Сучасна українська літературна мова має функціональну розгалуженість, що породжує

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства Правила оформлення цитат і прямої мови Розділові знаки при цитатах і діалозі Цитати виділяються лапками. Якщо цитата

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства Вставні слова, словосполучення і речення Вставними завжди є слова: мабуть, крім того, по-перше, по-друге, а втім, отже,

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.2. Прикметник Уживання деяких прикметників у діловому мовленні Прикметник Приклад Двосторонній уживається

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення Класифікація документів Ознаки Класифікація За найменуванням *заява; *лист; *наказ; *протокол та ін. За змістом інформації *загальні; *адміністративні;

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 1. МІСЦЕ ТРАНСПОРТУ В ІНФРАСТРУКТУРІ ТУРИЗМУ 1.1. Характеристика транспорту і транспортних систем Слово “транспорт” походить від латинського “transportare”

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 2. Лексичні норми ділової мови Книжні й іншомовні слова в документах Книжні слова використовуються в наукових працях, публіцистичних статтях, документах тощо

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 5. Синтаксичні структури діловодства Відокремлені члени речення Відокремлюються додатки, що мають значення виключення або виділення і починаються словами: крім, окрім, за

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 4. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ 4.2. Матеріально-технічна база водного транспорту і організація її експлуатації Матеріальна база водного

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.4. Займенник Увічлива форма займенника В офіційно-діловому стилі займенники використовуються не так

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.3. Довідково-інформаційні документи Повідомлення Один з поширених документів довідково-інформаційного характеру – повідомлення (повістка-запрошення) про засідання, збори, конференцію

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 2. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ 2.4. Схеми взаємодії туристських фірм і авіакомпаній У рамках організації туристичних подорожей існує

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.1. Іменник Віддієслівні іменники В офіційно-діловому стилі активно функціонують віддієслівні іменники, які

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 3. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 3.2. Матеріально-технічна база залізничного транспорту і організація її експлуатації Матеріально-технічна база пасажирського

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.1. Іменник Відмінки іменника В українській мові є сім відмінків: Називний Хто?

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.1. Іменник Групи іменників І та II відмін 1. Іменники І та

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.2. Прикметник Відмінкові закінчення прикметників Однина Множина Тверда група М’яка група Прикметники

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 6. Усне ділове мовлення Телефонна розмова Державні службовці нерідко спілкуються по телефону: або самі телефонують, або відповідають на телефонні дзвінки. Телефонна

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 1. МІСЦЕ ТРАНСПОРТУ В ІНФРАСТРУКТУРІ ТУРИЗМУ 1.3. Туристичний транспорт – визначення і змістовна характеристика Перевезення туристів можуть здійснюватись

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.3. Довідково-інформаційні документи Ключові слова: оголошення, рекламне оголошення, повідомлення, протокол, витяг з протоколу, резолюція, звіт, довідка, доповідна

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення Основні вимоги до ділового мовлення З поняттям стилю тісно пов’язане поняття культури

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.2. Розпорядчі документи Документи з кадрових питань Характеристика Характеристика – документ, в якому оцінюються ділові та моральні

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 5. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 5.3. Подорожі на регулярних автобусних лініях Регулярні автобусні лінії обслуговують в основному неорганізованих

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення Ключові слова: мовна норма, функціональні стилі мовлення, офіційно-діловий стиль, мовлення державного службовця.

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення Мовна норма Літературна мова характеризується нормативністю. Норма – це мовні (мовленнєві) варіанти,

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення Поняття про реквізити Реквізити – основні елементи документа, що мають свою послідовність Кожний документ складається з реквізитів,

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.3. Довідково-інформаційні документи Телеграма Телеграма – це документ, який передається телеграфом, має гранично стислий текст, викликаний потребою

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 6. ПАСАЖИРСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ТАРИФИ 6.3. Міжнародні пасажирські транспортні тарифи У спеціалізованій літературі термін “міжнародні транспортні тарифи”, у зміст

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.5. Обліково-фінансові документи Перелік Перелік – це перерахування предметів, осіб і об’єктів, на які поширюються певні норми

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.1. Іменник Українські прізвища (За матеріалами: Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П.

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 6. Усне ділове мовлення Ключові слова: ділове спілкування, мовленнєвий етикет, монолог, діалог, полілог, публічний виступ, невербальні засоби спілкування. Усне мовлення як

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.3. Числівник Особливості відмінювання числівників Числівник характеризується великою системою відмінкових парадигм. Кількісні

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.5. Обліково-фінансові документи Розписка Розписка – це письмовий документ, який підтверджує якусь дію, що відбулася, найчастіше одержання

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 6. Усне ділове мовлення Ділова етика Основним принципом ділової етики є намагання партнерів досягти у взаємодії взаємовигідної нічийної. Для цього треба

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.2. Розпорядчі документи Документи з кадрових питань Резюме Резюме – це коротка довідка про освітні, професійні й