Тварини та навколишнє середовищеОхорона тварин. Червона книга України. Природоохоронні території

ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

УРОК № 57

Тема. Охорона тварин. Червона книга України. Природоохоронні території.

Мета: Ознайомити учнів із Червоною книгою України, розповісти про природоохоронні території й охорону тварин.

Обладнання й матеріали: Підручник [1], зошит [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати охорону тварин і природоохоронні території.

Базові поняття й терміни: Червона книга, природоохоронні території, охорона тварин. Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку

I.

Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення проблемної ситуації або питання

Чому тварин необхідно охороняти? Які тварини найбільше потребують охорони?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Охорона тварин. Червона книга України

Одним із заходів захисту тварин є створення Червоної книги – офіційного документа, що містить відомості про рідкісні й зникаючі види тварин, рослин, грибів. Червона книга МСОП (Міжнародний союз охорони природи) вийшла в 1963 році. До

неї було внесено 211 видів і підвидів ссавців, 312 видів птахів.

У Міжнародній Червоній книзі тварини поділені на категорії, і дані про них заносяться на сторінки певного кольору:

– на червоні сторінки – види, що перебувають під загрозою зникнення;

– на білі сторінки – види, що скорочуються;

– на жовті сторінки – рідкісні види;

– на сірі сторінки – невизначені види;

– на зелені сторінки – відновлені види;

– на чорні сторінки зниклі види.

У 1977 році було видано список рідкісних і зникаючих видів тварин України, а в 1980 році він був перетворений у перше видання Червоної книги України. В 1994 році вийшло друге видання цієї книги. У ній наведені відомості про поширення кожного виду, особливості будови й життєдіяльності, чисельність у природі й заходи, які вживаються для його охорони.

На сьогоднішній день у Червону книгу України включено понад 380 видів тварин. Наприклад, жужелиця кримська, бражник мертва голова, мале павичеве очко, тритон карпатський, жаба Очеретяна, степова гадюка, кримський гекон, жовтопузик, скопи, дрохва, чорний лелека, степовий орел, хохуля й інші тварини.

Однією з головних причин зникнення диких тварин є знищення їхнього середовища існування. На початку нашої ери ліси займали близько 51 % площі України, а поселення й орні землі – 7 % . За два тисячоліття лісів залишилося 14 %, а змінених земель (полів, поселень і доріг) стало 70 %. В Україні майже не залишилося вільно пливучих великих рік, тому що на них створені водосховища. Наприклад, Дніпро “вкритий” водосховищами майже по всій своїй течії.

У водосховищах вода тече дуже повільно, у результаті чого змінюються її температура й інші властивості. Безліч видів річкових тварин не можуть жити у водосховищах. Греблі не пропускають прохідні види на нерест, тому вимирають осетрові риби й міноги.

Людина зберігає місце існування для тварин на охоронюваних територіях.

2. Природоохоронні території

Найвідоміші із природоохоронних територій – заповідники. Заповідник – це територія, на якій дозволені тільки дослідницькі роботи й повністю заборонена господарська діяльність людини. Сьогодні в заповідниках України представлені майже всі типи природних екосистем.

В Україні 17 заповідників, серед них:

– Асканія-Нова (у ньому охороняються дрохва, байбак, степовий орел, кінь Пржевальського);

– Канівський заповідник (бобер, видра);

– Карадазький заповідник (більше тисячі видів метеликів);

– Ялтинський гірничо-лісовий заповідник (муфлон, олень, хижі птахи);

– Дунайський заповідник (місця гніздування, линяння й зимівлі водно-болотних птахів);

– Чорноморський заповідник (місця гніздування, линяння й зимівлі водоплавних і надводних птахів);

– Карпатський заповідник (ескулапова змія, тритон);

– Поліський заповідник (пугач, глухар, лось).

Заказники створюються для збереження або відтворення промислових тварин. Це ділянки суші або акваторії, на території яких тимчасово заборонена господарська діяльність людини. Усього в Україні налічується 259 заказників.

Національні парки – це заповідні ділянки ландшафту, на території яких поєднується туризм і охорона природи. В Україні існує кілька таких парків. Серед них Карпатський, Азово-Сиваський, “Святі гори”, Вижницький, Шацький та ін.

Пам’ятники природи – це окремі унікальні природні ділянки. Вони мають наукове, культурно-пізнавальне й естетичне значення. Пам’ятниками природи в Україні є Кременецькі гори, Холодний Яр Кровоградської області тощо. Всього у нас в країні 124 пам’ятники природи.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Робота з підручником

Школярі працюють із малюнками на с. 250-252, ознайомлюються з особливостями охорони тваринного світу. Потім вони читають текст “Природоохоронні території” на с. 251-252.

Перевірити свої знання учні можуть, відповівши на запитання 2-4 на с. 252.

Робота із зошитом

Виконати завдання в зошиті [3, с. 84-85].

V. Самостійна робота учнів

Учні ознайомлюються з рубрикою “Запам’ятайте найважливіше” на с. 252, при необхідності записують висновки в зошит.

VI. Підсумки уроку

Школярі самостійно підбивають підсумок уроку, звертаючи увагу на ті нові знання, яких вони набули в процесі цього уроку.

VII. Домашнє завдання

У підручнику [1] прочитати § 56, відповісти на запитання 1 після параграфа на с. 252.

У зошиті [3, с. 84-85] виконати завдання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Тварини та навколишнє середовищеОхорона тварин. Червона книга України. Природоохоронні території - Плани-конспекти уроків по біології


Тварини та навколишнє середовищеОхорона тварин. Червона книга України. Природоохоронні території