Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 6. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики

Контрольні запитання

1. Можна сказати, що фізику створив давньогрецький філософ Аристотель. Саме він одну зі своїх головних праць, у якій систематизував природничі знання свого часу, назвав “Фізика”. Давньогрецький вчений Архімед відкрив закон плавання тіл, який носить його ім’я. Архімед був видатним інженером і створив різноманітні механізми. За легендою,

йому належить вислів: “Дайте мені точку опори, і я переверну світ”.

Другий етап розвитку фізики відкривають праці Галілео Галілея – великого італійського фізика й астронома, який уперше застосував у науці експериментальний метод. Своє перше видатне відкриття Галілей зробив у 19 років. Спостерігаючи в храмі коливання лампади на ланцюзі, він виявив, що час одного коливання лампади не залежить від розмаху коливань. Цю властивість коливань пізніше було використано в конструкції механічного годинника. Також Галілей, ставши професором Пізанського університету, вивів закони вільного падіння

тіл. Одне з найбільших відкриттів за всю історію фізики – закон всесвітнього тяжіння – геніальний англійський фізик і математик Ісаак Ньютон зробив у 24 роки. Пізніше Ньютон сформулював закони руху тіл і створив, таким чином, класичну механіку.

Важко уявити сучасну техніку без використання принципів електромагнетизму, основи якого заклав видатний англійський фізик і хімік Майкл Фарадей. Закони електромагнетизму шотландський науковець Джеймс Клерк Максвелл записав у вигляді чотирьох рівнянь, які носять тепер його ім’я. В 33 роки Максвелл завершив одну з найважливіших своїх праць, у якій виклав основні поняття класичної електродинаміки.

Німецький лікар та фізик Роберт Майер, німецький фізик Герман Гельмгольц та англійський фізик Джеймс Джоуль змогли пролити світло на природу теплових явищ і пояснити процеси перетворення тепла. Завершеності їхнім теоретичним дослідженням надав у своїх працях Людвіг Больцман – австрійський фізик-теоретик.

У роботах Альберта Ейнштейна було викладено основи спеціальної теорії відносності, що змусила вчених у всьому світі переглянути свої погляди на простір і час, масу та енергію. Так почався новий етап у розвитку фізики. Відкриття радіоактивності та дослідження будови речовини створили квантову фізику. Серед її батьків були такі видатні вчені, як німецький фізик-теоретик Макс Планк, данський фізик Нільс Бор, який у 28 років зробив революцію у фізиці, створивши теорію будови атома – основної “цеглинки” світобудови, та англієць Ернест Резерфорд – дійсний член усіх академій наук того часу.

2. Згадаємо українських учених. Серед них Володимир Іванович Вернадський, Олександр Теодорович Смакула, Лев Васильович Шубников, Лев Давидович Ландау, Микола Миколайович Боголюбов. В Україні народився й працював дослідник радіоактивності та земного магнетизму Микола Дмитрович Пильчиков, якого можна віднести до числа перших ядерників-експериментаторів.

Досягнення українських учених відомі не тільки в нашій країні, але й далеко за її межами. Матеріали та технології, створювані в Київському Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона, застосовують на всіх континентах. Синтетичні кристали, які виробляють в Інституті монокристалів (Харків) і на науково-виробничому підприємстві “Карат” (Львів), не поступаються найкращим світовим зразкам. Мають авторитет у галузі обчислювальної техніки й інформаційних технологій розробки Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова (Київ). Одним із центрів ядерної фізики е Харківський фізико-технічний інститут НАН України. У Дніпропетровську створено унікальний ракетний комплекс “Зеніт”.

Вправа № 6

1. Міркування Аристотеля проіснувало близько двох тисяч років доки його не спростував Галілео Галілей.

2. “Класичний період” у фізиці проіснував близько 300 років і закінчився працями Альберта Ейнштейна.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики - ГДЗ з фізики


Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики