Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ДІЄПРИКМЕТНИК

& 15 Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

Дієприкметники за станом поділяються на активні (теперішнього й минулого часу) і пасивні (минулого часу).

Активні

Пасивні

Називають ознаку предмета за дією, яку він сам виконує: граючий тренер (тренер, який ще грає в команді); зів’яле листя (листя, що вже зів’яло)

Називають ознаку предмета:

А) за дією, яку виконує

над ним інший предмет: проспівана пісня (пісня, яку хтось проспівав);

Б) за зворотною дією на самого (саму) себе: усміхнена дівчина (дівчина усміхнулася)

Активні дієприкметники

Пасивні дієприкметники

Теперішнього часу бувають тільки недоконаного виду: темніюче небо

Минулого часу бувають тільки доконаного виду: стемніле небо

Бувають доконаного виду: скошений лан

Бувають недоконаного виду (рідко): кошений лан

130

1. Спишіть текст. Поясніть орфограми у виділених словах.

– Твій татусь

ніколи не балувався, – каже бабуся.

– І приносив додому відмінні оцінки! – додає дружина.

Мій нахнюплений син усе нижче клонить голову. Блакитна дитина, викликана прямо з небес бабусею та мамою, пурхає над моєю головою, вимахуючи сніжно-білими крильцями, сяє розпашілими щічками й докірливо дивиться на забіяку повними всіх на світі чеснот блакитними очима.

– Ну йди, – дружина врешті пожаліла сина.

Син, важко зітхнувши, іде роздягатися. Він уникає мене поглядом, і я його добре розумію. Адже коли б оця блакитна дитина залетіла багато-багато років тому в наш п’ятий “Б” клас, вона б не вирвалася звідти живцем. А якщо й вирвалася б, то з обдертими крилами. І найбільше отого вискубаного пір’я, звичайно ж, лишилося б у моїх жменях!.. (За А. Дімаровим).

2. Випишіть дієприкметники. Визначте вид пасивних дієприкметників.

? Активні й пасивні дієприкметники відмінюються як прикметники твердої групи.

131

1. Відгадайте словосполучення, зашифровані в ребусах.

 Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

2. Провідміняйте розгадані словосполучення. Порівняйте відмінкові закінчення дієприкметників і прикметників, що входять до словосполучень. Зробіть висновки про відмінювання дієприкметників.

132

Розгадайте кросворд, і ви дізнаєтеся, до якого стану належать дієприкметники-відгадки.

1. Обличчя, що напухає від укусу бджоли.

2. Паляниця, яку розрізали.

3. Кущ, який посадили.

4. Чорнило, що розлилося.

5. Людина, яка втомилася.

6. Малюк, який розчервонівся.

7. Обід, який нагріли.

 Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

Творення активних дієприкметників

 Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

Активні дієприкметники в українській мові творяться не від усіх дієслів і вживаються (особливо дієприкметники недоконаного виду) рідко. Вони замінюються описовою формою: людина, яка себе поважає; усі, хто бажає.

133

Прочитайте дієприкметники. Випишіть активні дієприкметники минулого часу доконаного виду. Поясніть спосіб їх творення за зразком (письмово).

Зразок. Помолоділий =  Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

Зів’яла, знаючий, сполотніле, зомлілий, стверділий, палаючий, змарнілі, розкисле, пожовклий, затихлий, занімілий, розгарячілі, промоклі, хвилюючий, засмаглий, побіліле.

Творення пасивних дієприкметників

 Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

Коли пасивні дієприкметники утворюються за допомогою суфіксів – єн-, – єн – від основи, яка закінчується на голосні (-и-, – ї-), то голосні основи випадають: кроїти – кроєний.

Примітка. Від дієслів із буквосполученнями – оро-, – оло – в корені і від дієслів із суфіксом – ну – можуть утворюватися паралельні форми дієприкметників.

 Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

134

Прочитайте текст. Утворіть і запишіть пасивні дієприкметники від виділених слів.

Батьки теж потребують твоєї уваги

“Батьки – теж люди!” – це основна істина, яку ти маєш засвоїти. Ти хочеш, щоб тебе розуміли, поважали, любили? Тоді й сам повинен виявляти повагу, любов. Знайди півгодини, щоб здивувати маму – переглянути з нею її улюблену телепередачу. Батько чекає, що ти поцікавишся, як у нього справи на роботі. Бабуся зможе пригадати дуже цікаві історії зі свого життя, якщо ти попросиш її розказати про це.

Створи вдома атмосферу довіри. Розповідай більше про себе, своїх друзів, захоплення. Це допоможе побачити в тобі дорослу людину, якій можна довіряти.

Учень пропустив багато уроків. Учитель з історії запитує його:

– З якого часу ти не ходив до школи?

Учень відповідає:

– Від Троянської війни до сьогодні.

При утворенні пасивних дієприкметників відбувається чергування приголосних:

[к]-[ч] пекти – печений

[с]-[ш] скосити – скошений

[д]-[дж] узгодити – узгоджений

[г]-[ж] запрягти – запряжений

[т]-[ч] крутити – кручений

[зд]-[ждж] об’їздити – об’їжджений

[ст]-[щ] мостити – мощений

[в]-[вл] зловити – зловлений

[п]-[пл] купити – куплений

[б]-[бл] робити – роблений

[м]-[мл] зломити – зломлений

135

1. Утворіть і запишіть пасивні дієприкметники від поданих дієслів.

Наректи, змусити, пробудити, засмітити, отруїти, кропити, нагодувати, написати, роззброїти, ствердити, позбавити.

2. Позначте чергування приголосних і випадання голосних. Поясніть ці орфограми.

Добірні зерна мови

Hi риба ні м’ясо – безвольна, безхарактерна людина; людина, яка нічим не примітна; ніяка.

Онуки готують стіл до обіду й відгадують, яку страву приготувала цього разу бабуся – м’ясну чи рибну: “М’ясо! – Риба! – М’ясо! – Риба!”

Бабуся. Не сперечайтеся. Буде молочна страва – ні риба, ні м’ясо.

 Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу

Дмитрик. Як смішно: я знаю, що так кажуть про характер людини.

Яся. Як це про характер? Це ж продукти, з яких готують страву.

Бабуся. Дмитрик каже правильно: ні риба ні м’ясо – так характеризують людину нерішучу, яка весь час вагається, або когось непримітного, непоказного, тобто ніякого.

136

1. Спишіть речення, утворивши потрібні дієприкметники за описом у дужках.

1. Небо стало чисте і світилось, як далекий (називний відмінок однини активного дієприкметника минулого часу, доконаного виду, чоловічого роду від дієслова розквітнути) льон (Є. Гуцало). 2. І травнева (називний відмінок однини активного дієприкметника теперішнього часу, недоконаного виду, жіночого роду від дієслова воркують) злива виливає тепло на гаї (М. Нагнибіда). 3. Поля вже спали, але й вони, (називний відмінок множини пасивного дієприкметника минулого часу, доконаного виду від дієслова залити) жовтою і водночас ледь-ледь голубуватою повінню, ніби усміхалися крізь сон (Є. Гуцало). 4. (Знахідний відмінок однини пасивного дієприкметника минулого часу, доконаного виду, жіночого роду від дієслова скути) зимою природу голубило по-весняному радісне сонце, всіваючи віття дерев “сльозами” (Р. Бурлака).

2. До якого стилю належать записані речення? Прочитайте їх без дієприкметників. Чи змінилися зміст, художня виразність? Прокоментуйте відповідь.

Мудре слово

– Спочатку ми вчимо своїх дітей. Потім самі вчимося в них. Хто цього робити не хоче, той відстає від свого часу (Я. Райніс).

– Батько й мати – два сонця гарячих, що нам дарують надію й тепло (В. Крищенко).

137

Спишіть вислови з дієприкметниками, що використовуються в сучасному офіційно-діловому стилі (на вибір). Складіть речення з п’ятьма висловами.

Орендоване вами приміщення; бути вимушеним; стягнена вчасно пеня; зважаючи на викладене вище; внесені напередодні зміни; відшкодовані збитки; поновлений договір; у порядку, ухваленому загальними зборами; вищезазначені умови; домовлений обсяг; якщо право не передбачене; бажаний результат; зацікавлена сторона.
Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу - Українська мова


Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу