У чому особливості моделей ідеальної держави в працях Платона і Аристотеля?

Історія економічних вчень

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ

У чому особливості моделей ідеальної держави в працях Платона і Аристотеля?

У проекті “ідеальної держави” Платона ні філософи, ні армія, які становили найвищий стан суспільства, навіть думати не могли про заняття, пов’язані з фізичною працею. Вони також мали бути не обтяженими ніякою власністю, оскільки саме вона, на думку Платона, є джерелом протиріч і розбіжностей у державі – їх матеріальне забезпечення за принципом “кожному

порівну” має взяти на себе держава. Всі господарські турботи, у тому числі й пов’язані з володінням і розпорядженням особистою власністю, за умовами проекту, мали покладатися на так звану чернь – третій стан суспільства (ремісники, землероби, вільні). Раби ж – власність вільних громадян або живе знаряддя праці, а тому

Платон не відносить їх до жодного стану суспільства. Щодо Аристотеля, то його проект “ідеальної держави” викладено у творах “Нікомахова етика” і “Політика”. Порівнюючи його з проектом Платона, можна побачити багато спільного: 1) Аристотель підтримує ідею про необхідність поділу праці на працю вільних і працю рабів, а відповідно, на розумову і фізичну працю, виходячи із “закону про природу”; 2) Аристотель поділяє погляди щодо негативного ставлення до ремесла і його малої значущості для суспільства


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


У чому особливості моделей ідеальної держави в працях Платона і Аристотеля? - Економічні учення


У чому особливості моделей ідеальної держави в працях Платона і Аристотеля?