У чому полягає специфіка міжнародних конфліктів?

39 У чому полягає специфіка міжнародних конфліктів?

Які особливості технології відвернення їх?

Головна особливість міжнародних конфліктів полягає в тому, що основними їх суб’єктами здебільшого є держави.

Виокремлюють три типи міжнародних конфліктів:

– міждержавні, коли обидві сторони, що протидіють, – держави або їх коаліції;

– національно-визвольні війни. У цьому випадку однією зі сторін, що конфліктують, є держава. Такі війни можуть мати антиколоніальний чи антирасистський характер, а також бути спрямовані

проти урядів, які діють усупереч принципам демократії;

– внутрішні інтернаціоналізовані конфлікти, підчас яких держава підтримує одну зі сторін, що конфліктують, на теренах іншої держави.

Міждержавні конфлікти мають свою специфіку. По-перше, їх основою є зіткнення національно-державних інтересів сторін, що конфліктують; по-друге, у сучасному світі вони впливають на міжнародні відносини як локально, так і глобально. І по-третє, міждержавні конфлікти можуть спричинити масову загибель людей як у країнах-учасницях конфлікту, так і в усьому світі.

Залежно від інтересів, що обстоюються у конфлікті,

розрізняють:

– конфлікти ідеологій між державами з різними суспільно-політичними системами (нині гострота їх зменшилася);

– конфлікти між державами за політичне панування у світі або регіоні;

– конфлікти, в яких сторони обстоюють власні економічні інтереси;

– територіальні конфлікти;

– релігійні конфлікти.

Технологія попередження міждержавних конфліктів має низку особливостей. Насамперед основні зусилля мають бути спрямовані на безконфліктне розв’язання проблем, що виникають унаслідок об’єктивних суперечностей. Попередження потенційних конфліктів передбачає максимальне зниження їх негативних наслідків. Виходячи з цього, основні напрями попередження міжнародних конфліктів спираються на принципи демократичного розвитку світу. Інтернаціоналізація життя світового співтовариства протягом останніх десятиліть – один із перших таких принципів. За деякими джерелами, у світі налічується понад 400 транснаціональних корпорацій. І хоча останнім часом у Західній Європі ми спостерігаємо дезінтеграційні процеси, в майбутньому об’єднавчі тенденції переважатимуть.

Інший важливий аспект – дотримання всіма країнами принципу мирного співіснування, тобто визнання всіма суб’єктами міжнародних відносин права кожного народу на вільний вибір шляху розвитку, допущення об’єктивної поліваріантності суспільного розвитку.

Ще один не менш значущий аспект – зниження рівня військового протистояння, скорочення озброєнь, передусім зброї масового знищення.

Важлива роль у попередженні міждержавних конфліктів належить міжнародним міжурядовим організаціям – ООН, ОБРЄ, ОПЕК, НАТО, Раді Європи, Європейському Союзу, Лізі арабських держав, Організації африканської єдності та ін. Головним завданням цих організацій є будівництво системи міжнародної регіональної та загальносвітової безпеки. Історія свідчить, що попередження міждержавних конфліктів гарантує загально-цивілізаційний прогрес і сприяє запобіганню конфліктів у внутрішньополітичному житті держав.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


У чому полягає специфіка міжнародних конфліктів? - Довідник з політології


У чому полягає специфіка міжнародних конфліктів?