У чому полягає сутність концепції розподілу М. Бунге?

Історія економічних вчень

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.)

У чому полягає сутність концепції розподілу М. Бунге?

Свою теоретичну концепцію Бунге виклав передусім у працях “Основи політичної економії” (1870 р.) і “Нариси політико – економічної літератури” (1895 p.). Він був добре обізнаний зі світовими надбаннями економічної теорії. Про це свідчить хоча б те, що у працях Бунге проаналізовано близько 6,5 тис. літературних джерел.

У концепції розподілу Бунге поєднуються теорія “трьох факторів” Сея і теорії “економічних

гармоній” Бастіа і Кері. Якщо вартість створюється працею, капіталом і землею, міркував український економіст, то вона розподіляється між найманими робітниками, підприємцями і землевласниками у формах заробітної плати, прибутку і ренти. Водночас, він заперечив висновок Д. Рікардо, ніби прибуток є відрахуванням від заробітної плати, наголошуючи на тому, що таке твердження визначає антагонізми між провідними класами суспільства і стає аргументом на користь прибічників соціалізму. Частка доходів, на думку Бунге, визначається виключно участю факторів, власниками яких є робітники, підприємці
й землевласники, у виробництві, у їх суперництві. При цьому він дещо відходить від принципів класичного економічного лібералізму і стверджує, що тільки держава спроможна посприяти справедливому розподілу доходів і забезпечити “гармонію економічних інтересів в країні”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


У чому полягає сутність концепції розподілу М. Бунге? - Економічні учення


У чому полягає сутність концепції розподілу М. Бунге?