У чому виявляється милосердя

ТЕМА III. “СПІЛКУЙМОСЯ З ВІДКРИТИМИ СЕРЦЯМИ”

УРОК 20 У чому виявляється милосердя.

Тема. У чому виявляється милосердя.

Мета: дати визначення понять “милосердя”, “альтруїст”, “егоїст”; навчитися наводити приклади милосердя у вчинках; навчити дітей аналізувати свої вчинки, розрізняти в них вияв егоїзму.

Обладнання: підручник, робочий зошит, аудіозапис фрагмента з опери М. Мусоргського “Борис Годунов” (IV дія, 1 картина, пісенька Юродивого “Месяц едет, котенок плачет”).

Епіграф: “Милосердям

називається така чеснота, завдяки якій любов, що живе в нас до самих себе, переноситься на інших, не пов’язаних із нами узами дружби чи спорідненості, і навіть на абсолютно невідомих нам людей, перед якими в нас немає ніяких зобов’язань і від яких ми не сподіваємося нічого отримати й нічого не чекаємо” (Б. Мандевіль, англійський сатирик 17 ст.).

Вислови: “Велика душа ніколи не буває самотньою” (Р. Роллан).

“Милосердя є знаряддям абсолютного знання” (Ж. Блондель, відомий французький політолог, професор Європейського інституту у Флоренції).

“Кістка, кинута собаці, не має милосердя;

милосердя – це кістка, поділена із собакою, коли ти голодний не менше за неї” (Дж. Лондон, американський письменник). “Милосердя, так само як і розум, є однією з основ нашого знання” (Ж. Бернанос, французький письменник 20 ст.).

“Підпалити будинок, щоб підсмажити собі яєчню, у характері егоїста” (Ф. Бекон, англійський філософ).

Ключові поняття: милосердя, співчуття, людяність, чуйність, альтруїзм, егоїст.

Тип уроку: інтегрований.

Структура уроку

I. Вступна частина.

1. Вітання.

2. Актуалізація опорних знань.

3. Мотивація навчальної діяльності.

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

II. Основна частина.

1. Що таке милосердя.

2. Кого називають альтруїстом, а кого – егоїстом.

3. Як співчувати й виявляти милосердя словом і ділом.

III. Заключна частина.

Висновки.

IV. Домашнє завдання.

Хід уроку

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА.

1. Вітання.

Учитель. Здрастуйте, діти. На попередньому занятті ми говорили про те, що означає поважати інших. Мова йшла про такі поняття, як повага, самоповага, толерантність, нетерпимість. Дайте визначення цих понять. (Відповіді дітей.)

А зараз я пропоную вам виконати тест і перевірити, наскільки ви толерантні.

Тест “Чи толерантна ви людина?”

1. Чи неприємна для вас ситуація, у якій доводиться відмовлятися від придуманого вами плану, тому що такий самий план вже запропонували ваші друзі?

А) Так;

Б) ні.

2.Ви зустрічаєтеся з друзями, і хтось пропонує розпочати гру. Чому ви віддаєте перевагу?

А) Щоб брали участь тільки ті, хто добре грає;

Б) щоб грали й ті, хто ще не знає правил.

3. Ви спокійно сприймаєте неприємні для вас новини?

А) Так;

Б) ні.

4. Чи викликають у вас відразу особи, які в громадських місцях з’являються в нетверезому вигляді?

А) Якщо вони не переступають допустимих меж, вас це взагалі не цікавить;

Б) вам завжди були неприємними люди, які не вміють себе контролювати.

5. Чи можете ви легко знайти контакт із людьми, у яких інші звичаї?

А) Вам дуже важко було б це зробити;

Б) ви не звертаєте уваги на такі речі.

6. Як ви реагуєте на жарт, об’єктом якого стаєте?

А) Вам не подобаються ні самі жарти, ні жартівники;

Б) якщо навіть жарт і буде вам неприємним, то ви спробуєте відповісти в такій самій жартівливій манері.

7. Чи згодні ви з думкою, що багато людей сидять не на своєму місці, роблять не свою справу?

А) Так;

Б) ні.

8. Ви приводите в компанію друга (подругу), який(-а) стає об’єктом загальної уваги. Як ви на це реагуєте?

А) Вам неприємно, що таким чином увага відвернута від вас;

Б) ви лише радієте за нього (неї).

9. У гостях ви зустрічаєте літню людину, яка критикує сучасне молоде

Покоління, звеличує минулі часи. Як реагуєте ви?

А) Не звертаєте уваги;

Б) сперечаєтесь.

Підбиття підсумків:

Запишіть по 2 очки за відповіді: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а.

0-4 бали. Ви непохитні і, пробачте, вперті. Де б ви не перебували може скластися таке враження, що ви прагнете нав’язати свою думку іншим. Щоб досягти своєї мети, часто підвищуєте голос. Маючи такий, як у вас, характер, важко підтримувати нормальні стосунки з людьми, які думають інакше, ніж ви, не погоджуються з тим, що ви говорите й робите.

6-12 балів. Ви здатні твердо відстоювати свої переконання. Водночас ви можете вести діалог і, якщо вважаєте за потрібне, змінювати свої переконання. Але деколи ви буваєте надмірно різкі, виявляєте неповагу до співбесідника. І в такий момент ви справді можете виграти суперечку з людиною, у якої слабший характер.

14-18 балів. Твердість ваших переконань чудово поєднується з гнучкістю вашого розуму. Ви можете прийняти будь-яку ідею, з розумінням поставитися до парадоксального на перший погляд вчинку, навіть якщо ви їх не поділяєте. Ви досить критично ставитеся до своєї думки і здатні з повагою і тактом до співрозмовника відмовитися від поглядів, які, як з’ясувалося, були помилковими.

2. Актуалізація опорних знань.

Учитель. Удома ви повинні були прочитати параграф підручника з теми “Що означає поважати інших” і запропонувати толерантне розв’язання конфлікту між баскетболістами й футболістами. (Діти пропонують свої толерантні способи вирішення конфлікту.)

Перевірка письмового домашнього завдання з теми

“Що означає поважати інших”.

1-2. Дай позитивну або заперечну відповідь.

Чи є толерантність обов’язковою передумовою мирного співіснування людей у сучасному світі? (Варіант А. Так.)

Чи є нетерпимість виявом гідності й самоповаги? (Варіант Б. Ні.)

3-4. Допиши речення.

Небажання та невміння терпіти іншого називають, (нетерпимістю).

Повага завжди активна, вона несумісна з… (хамством, нахабством, зневагою).

5-6. Роздивись малюнки. Яка із ситуацій є свідченням нетерпимості? (Малюнок Б.)

7-8. Напиши десять найважливіших, на твою думку, слів за темою уроку. (Толерантність, нетерпимість, повага, нахабство, зневага, самоповага, гідність, доброзичливість, пошана, милосердя.)

9-10. Прокоментуй бувальщину за поданими запитаннями.

Чи є нерозуміння достатньою причиною для несприйняття чого – або кого-небудь? Чому? (Ні. Якщо існує щось, що інші підтримують, то воно має право на життя. Деяким людям потрібно самовдосконалюватися, розвиватися, ставати освіченими, щоб це зрозуміти.)

Чи є неоднакові думки, переконання, смаки підставою для конфліктів? Чому? (Ні. Скільки людей – стільки думок. Слід толерантно ставитися до поглядів інших людей, уникати конфліктів.)

11-12. Сформулюй три настанови, які, на твою думку, сприяють формуванню толерантної поведінки.

(1. Знайди в людині її найкращі риси.

2. Ніколи не засуджуй і не критикуй.

3. Не став себе вище за інших.

4. Визнай право іншої людини бути не такою, як ти.

5. Учися розуміти іншу людину.)

3. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Пригадайте оповідання “Скорпіон”. Про яку із загальнолюдських цінностей ця розповідь? (Про милосердя.)

Геніальний український поет Т. Шевченко писав: “Людина в убогості й біді, якої би не була національності і яку б не сповідувала релігію, є для мене рідним братом”.

Ви знаєте, що Т. Шевченко був ще й художником? Розгляньте в підручнику репродукцію його картини “Байгуші” (с. 113) і дайте відповідь на запитання в завданні 1. (Відповіді дітей.)

Інформація для вчителя

Слово “байгуш” В. Даль вніс до свого словника з таким визначенням: “жебрак із кочових інородців, що зубожіли, киргиз”. Казахське слово “байгус” перекладається як бідолаха, бідний.

Глибоке співчуття до знедолених казахів, і особливо маленьких жебраків, знайшло віддзеркалення в роботах “Байгуші під вікном”, “Байгуші” та інших творах Т. Шевченка.

Безпосереднім відгуком на твори про вбогих дітей-казахів стали слова З. Сераковського: “Твої киргизята прекрасні! Ти втілюєш ідеї. співчуття й допомоги”.

Учитель. Хто зображений на задньому плані картини? (Сам художник.) Чи можуть такі почуття, як чуйність, милосердя, застаріти? (Ні, адже вони належать до загальнолюдських моральних цінностей.)

В опері М. Мусоргського Борис Годунов є персонаж Юродивий. Це знедолена людина. Образити таку людину – великий гріх. Хлопчиська відняли копієчку у Юродивого. І музична характеристика цього персонажа заснована на інтонаціях народних голосінь і плачів. Послухайте фрагмент цієї сцени. (Діти слухають.)

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

Учитель. Тема нашого уроку звучить так: “У чому виявляється милосердя”. Сьогодні ми спробуємо дати визначення понять “милосердя”, “альтруїст”, “егоїст”; навчитися наводити приклади милосердя у вчинках; навчитися аналізувати свої вчинки, розрізняти в них вияв егоїзму.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

1. Що таке милосердя.

Учитель. Прочитайте й поясніть, як ви розумієте прислів’я, виписані на дошці. (Пояснення дітей.)

Робота з підручником.

Прочитайте текст “Що таке милосердя” (с. 113-114).

На підставі тексту визначте складники поняття “милосердя”. (Милосердя – діяльне добро, тобто таке, яке виявляється в наших учинках.

Воно є втіленням високої любові до ближніх.

Милосердні ті, які діляться знаннями, досвідом, терпляче переносять неправду, прощають і не тримають зла.

Милосердя грунтується на таких якостях, як чуйність, уважність, доброзичливість.

Той учинок милосердний, який свідчить про пошану до людини.)

Милосердя – бажання допомогти кожному, хто потребує допомоги, без вигоди від цього.

Співчуття – чуйне ставлення до чужого горя, до чиїхось переживань.

Людяність – щире, доброзичливе ставлення до людей; уважність до чужих потреб.

Чуйність – уважність і сердечне ставлення до людей.

Учитель. Прочитайте бувальщини про українських письменників і поміркуйте, про які вияви милосердя ви дізналися з розповідей. (с. 114-115). (Діти виконують завдання.)

Робота в групах.

Учитель об’єднує дітей у п’ять груп і пропонує виконати завдання 3 (с. 115). За ним групи отримують ситуацію для обговорення. Кожна група має скласти таке продовження обраної ситуації, щоб воно свідчило про милосердне ставлення. (Діти виконують завдання.)

2. Кого називають альтруїстом, а кого – егоїстом.

Робота з підручником.

Прочитайте текст на сторінці 116 “Кого називають альтруїстом, а кого – егоїстом” і випишіть визначення понять “альтруїзм”, “егоїст”. Альтруїзм – безкорислива турбота про благо інших людей, готовність заради цього зректися власних інтересів.

Егоїст – людина, яка нехтує інтересами інших людей заради власних.

Прочитайте вдома буддійську притчу “Гірчичне зерня” на сторінках 116-117 підручника й подумайте, чому, допомагаючи іншим, людина допомагає тим самим собі.

3. Як співчувати й виявляти милосердя словом і ділом.

Учитель. Головне в милосерді – це не бути байдужим до чиєїсь долі, вчасно прийти на допомогу. Я прочитаю вам мініатюру великого педагога В. Сухомлинського, потім ви відповісте на моє запитання.

“Три тижні не був Сергій у школі: хворів. Скучив за товаришами, учителями. Радісний, збуджений, прийшов хлопчик до школи після хвороби. Ось і його парта, ось і товариші.

Думалось Сергійкові: в очах хлоп’ят побачить він радість і здивування. Але очі їх були спокійні й нерухомі. Сусід по парті, Колько, запитав:

– А ти виконав завдання на сьогодні?

– Виконав, – тихо сказав Сергій і заплакав”.

Учитель. Чому Сергій заплакав? (Через байдужість дітей, сусіда по парті, адже йому було байдуже, що Сергійко одужав після тривалої хвороби.)

Найстрашніші люди – люди безжальні, байдужі до чужої біди, черстві й невдячні. Людина у своєму житті багато помиляється, учиться на своїх помилках, страждає, переживає, любить, ненавидить. Це й має бути так. У людини мусять бути почуття, вона не повинна перетворюватися на робота. Людина повинна вміти співчувати іншому, бути милосердною, бо вона красива у своєму милосерді!

Робота з підручником.

За браком часу ця робота може бути задана додому.

Прочитайте на сторінках 117-118 спогади Д. Малакова й подумайте, про які вияви милосердя ви дізналися з прочитаного уривку

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА. висновки.

– Поясніть, як ви розумієте слова, взяті за епіграф до уроку, і вислів на дошці. (Пояснення дітей.)

– Які риси притаманні альтруїстові? Чи відносите ви себе до таких осіб?

– Як можна проявити людяність, милосердя? Наведіть приклади з життя.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Прочитати параграф підручника (с. 113-119.) Вивчити визначення основних понять уроку.

Подумати над буддійською притчею “Гірчичне зерня” на с. 116-117. (Чому, допомагаючи іншим, людина допомагає тим самим собі?)

Виконати завдання в робочому зошиті з теми “У чому виявляється милосердя”.

Знати десять біблійних заповідей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


У чому виявляється милосердя - Плани-конспекти уроків по англійській мові


У чому виявляється милосердя