У ЧОМУ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ

Розділ ІІІ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Тема 1. СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ* ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

§ 30. У ЧОМУ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ

1. ПОЧАТОК ВЕЛИКОЇ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ

Якими були причини Великої грецької колонізації?

Поступове збільшення населення грецьких полісів призвело до того, що землі гористої й острівної Греції вже не могли всіх прогодувати. Але розвиток мореплавства допомагав грекам подолати труднощі, пов’язані з ростом населення. Переселяючись на інші землі, люди рятувалися від бідності, голоду,

неврожаю.

Ще близько 1000 р. до н. е. багато еллінів залишали материкову Грецію, заселяючи нові землі за морем, засновуючи численні колонії. У VIII ст. до н. е. розпочинається Велика грецька колонізація.

Велика грецька колонізація (VIІІ-VI ст. до н. е.) – процес заснування грецькими полісами власних поселень на нових землях.

Серед колоністів-переселенців були представники різних верств населення: селяни, ремісники, стікачі від збройних конфліктів між аристократією й демосом.

Існувало три основні напрямки грецької колонізації.

Перший напрямок – західний: Південна Італія, острів Сицилія, узбережжя

сучасної Франції та Іспанії. Саме тут було засновано найбільше грецьких колоній – близько 500.

Другий напрямок грецької колонізації – північно-східний. Спочатку грецькі колонії з’явились на узбережжі багатої на поклади золота Фракії. Потім вони освоїли землі біля проток Геллеспонт і Боспор, що з’єднують Чорне і Середземне моря. На березі Боспору греки заснували Візантію – згодом знаменитий Константинополь (нині Стамбул). Багато колоній з’явилося в Західному та Північному Причорномор’ї.

Третій напрямок колонізації – південний – був найслабшим. Річ у тім, що в Північній Африці та Іспанії було багато фінікійських колоній, які протистояли утворенню грецьких. Згодом у дельті Нілу виникла грецька колонія Навкратіс. Звідси до метрополії завозили папірус. Тож у греків з’явилися перші записані наукові та літературні твори.

 У ЧОМУ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ

Вазопис VI ст. до н. е.

Освоєння греками нових земель, як правило, відбувалось мирно. Адже вони селилися на неосвоєних прибережних смугах. Територія колонії включала саме місто і прилеглі поля та пасовища. З місцевим населенням колоністи прагнули встановити дружні стосунки та вигідно торгувати з ними, щедро ділилися здобутками своєї високої культури.

Колонії і метрополії, зазвичай, активно торгували між собою. Кожна колонія мала уряд, військо, карбувала власну монету, тобто була самостійною державою (полісом).

Простежте за картою основні напрямки грецької колонізації. Назвіть колонії греків на різних територіях.

КОЛОНІЇ ГРЕКІВ VIII-V ст. до н. е.

 У ЧОМУ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ

Велика колонізація, сприяючи розвитку ремесел, торгівлі та мореплавства, змінила грецький світ. І хоча стародавні греки розселилися на величезній території, вони вважали себе єдиним народом. Саме в цей період слово “елліни” стало загальною назвою для всіх греків. їх об’єднували спільні мова, релігія, звичаї, писемність. Унаслідок колонізації формується грецька діаспора.

Діаспора (від грецького – “розсіяння”) – частина населення країни, яка перебував за межами своєї батьківщини.

Чому греки зображували на вазах кораблі?

2. ГРЕЦЬКІ МІСТА-КОЛОНІЇ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Які місця-колонії були засновані в Північному Причорномор’ї? Як було влаштоване суспільне життя міст-колоній?

Колонізація Північного Причорномор’я (VII-V ст. до н. е.) – важлива складова Великої грецької колонізації. На цій території існувало понад 30 грецьких колоній.

Кожне місто мало сільську округу (хору), що забезпечувала його мешканців необхідними продуктами харчування. Серед жителів хори було багато вихідців з навколишніх племен.

Найбільшими з полісів у Причорномор’ї були Пантікапей(“Рибний шлях”), Ольвія (“Щаслива”) та Херсонес (“Півострів”).

1) Знайдіть на карті (див. с. 138) і назвіть найвідоміші грецькі колонії в Північному Причорномор’ї. На яких півостровах, у гирлах яких річок вони були засновані?

2) Визначте, як греки засвоювали нові землі: велику територію чи лише узбережжя? Поясніть їхній вибір.

3) Назвіть народ, який жив поряд із греками в Північному Причорномор’ї.

У VI ст. до н. е. на березі Керченської протоки був заснований Пантікапей (нині на цьому місці розташоване місто Керч). Він став столицею Боспорського царства, що виникло близько 480 р. до н. е., об’єднувало понад 20 грецьких міст і проіснувало до кінця IV ст.

Про що свідчать зображення Пантікапея, Ольвії та Херсонеса, наведені нас. 139-140? Що можна довідатися про спосіб життя їхніх мешканців?

 У ЧОМУ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ

Акрополь Пантікапея VI-V ст. (сучасна реконструкція по В. Толстикову)

 У ЧОМУ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ

Пантікапей. Фасад храму Аполлона (графічна реконструкція І. Пичикяна, малюнок М. Ієвлева)

У VI ст. до н. е. вихідці з Мілета заснували місто-колонію Ольвію (на території сучасного села Парутине в Миколаївській області).

 У ЧОМУ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ

1 – вулична сцена в Ольвії (малюнок М. Горелікау);

2 – загальний вигляд центральної частини Ольвії (графічна реконструкція С. Крижицького, малюнок М. Іевлева):

3 – пам’ятний знак, в основу якого покладено зображення ольвійської монети;

4 – розкопки Ольвії (сучасне фото)

У V ст. до н. е. було засновано Херсонес (розташований у межах Севастополя). Під час археологічних розкопок тут знайдено залишки будинків, склепів, веж, воріт давнього міста. Археологам поталанило знайти в Херсонесі й залишки театру. Це свідчить про те, що в колоніях Північного Причорномор’я відбувались театральні вистави.

 У ЧОМУ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ

Руїни античного театру в Херсонесі Таврійському

 У ЧОМУ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ

Ювілейна монета, присвячена Херсонесу Таврійському

Міста-колонії Північного Причорномор’я впливали і на місцеві племена, які мали можливість знайомитися з культурою, релігією та побутом греків. Греки-переселенці залишили пам’ять про себе в географічних назвах. Так, назва міста Ялта походить від грецького “я літа”, тобто “берегова, прибережна”. Феодосія в перекладі означає “Божі дари”. Слово “Боспор” (так греки називали й неглибоку Керченську протоку між Чорним і Азовським морями) означає “коров’ячий брід”.

Перевірте засвоєне на уроці

1. Якими були причини Великої грецької колонізації?

2. Розкажіть про основні напрямки Великої грецької колонізації. Покажіть їх на карті (див. с. 138).

3. Як складалися стосунки колоністів і місцевого населення?

4. Назвіть основні грецькі міста-держави в Північному Причорномор’ї. Коли вони виникли і які мали особливості?

5. Хоча стародавні греки розселилися на величезній території в чужих країнах, вони вважали себе єдиним народом. Що їх об’єднувало? Як вони називали себе та свою батьківщину?

Домашнє завдання

1. Розкажіть, які труднощі чекали на греків під час подорожей і заснування колоній.

2. Уявіть, що ви побували в одній із грецьких колоній. Опишіть свої враження.

Скарби давньої Ольвії

Визначною пам’яткою грецьких поселень на території Миколаївської області є залишки давньогрецького поліса Ольвія, що розташовані за околицею села Па рути не Очаківського району. У наш час “Ольвія” – це Національний історико-археологічний заповідник НАН України (http: //olbio. ochakiv. info/pages/index).

До його складу входить також острів Березань, на якому в VII столітті до н. е. виникло перше грецьке поселення в Північному Причорномор’ї.

Археологами розкопано близько 5 га території міста, відкрито дві священні ділянки із залишками храмів, вівтарів, а також, його центральну площу – агору з різноманітними спорудами, гімнасії, будинок суду, житлові квартали, виробничо-господарські й оборонні будівлі різного часу.

 У ЧОМУ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ

Ювілейна монета Національного банку України


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


У ЧОМУ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ - Історія


У ЧОМУ ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ ГРЕЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ