Уклади у країнах, що розвиваються

Уклади у країнах, що розвиваються – особливі типи виробничих відносин із своїми специфічними законами розвитку. Виділяються такі основні У.:

1) Державно-суспільний уклад, який обслуговує прогресивні потреби нації, загальні інтереси трудящих;

2) Державно-капіталістичний сектор, який буржуазія прагне використовувати у своїх групових або колективних інтересах;

3) Капіталістичний уклад, який має два різновиди:

А) власність іноземного капіталу – державного або приватного;

Б) власність місцевої буржуазії – великої і середньої, промислової і торгової і бюрократичної;

4) Кооперативний сектор;

5) Дрібнотоварний сектор, який обслуговує міську і сільську дрібну буржуазію;

6) Натуральні фори господарства, з якими зв’язані в основному багато-чисельні маси сільського населення.
Уклади у країнах, що розвиваються