УКРАЇНА ТА СВІТ ПІСЛЯ ВЕРЕСНЕВИХ (2001 р.) ПОДІЙ У США. ВІЙНА В ПЕРСЬКІЙ ЗАТОЦІ: ПРИЧИНИ, ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ НАСЛІДКИ

Політологія
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР СВІТУ

УКРАЇНА ТА СВІТ ПІСЛЯ ВЕРЕСНЕВИХ (2001 р.) ПОДІЙ У США. ВІЙНА В ПЕРСЬКІЙ ЗАТОЦІ: ПРИЧИНИ, ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ НАСЛІДКИ

Короткі висновки
Трагічні події вересня 2001 р. вразили не тільки Америку, а й увесь світ. Аналітики оцінюють їх по-різному (конфлікт між ісламом і модернізацією, Північчю й Півднем, багатими й бідними), але не залишається жодного сумніву, що 11 вересня 2001 р. увійде в світову історію як початок нової фази зіткнення західної та ісламської цивілізацій – фази початку збройних дій.
Міжнародний

тероризм як світову загрозу необхідно будь-що зупинити. Але традиційна реакція – миттєве покарання винних, – як переконує досвід, не вирішує проблему. Має бути інший підхід, а саме: визнання цінності та винятковості кожної цивілізації, перехід від світу біполярного до світу багатополярного.
Висновок про те, що головні причини розв’язання війни США проти Іраку – це події 11 вересня у США, є спрощеним. Найімовірніше реальна причина – це глобальні, економічні інтереси наддержави, а також прагнення випробувати в бойовій ситуації новітні види зброї.
Військова операція Сполучених
Штатів Америки у Перській затоці з усією силою актуалізувала дискусію про модель світовлаштування. Більшість експертів схильні до багатополюсної моделі світового ладу.
Перед Україною постало нагальне завдання – вибудувати свою власну, орієнтовану на національні інтереси зовнішню політику, а це сприятиме тому, що Україна зможе стати впливовим учасником процесу гарантування оптимальної безпеки Європи XXI сторіччя.
Контрольні запитання та завдання
1. У чому геополітична суть вересневих (2001 р.) подій у Сполучених Штатах Америки?
2. Схарактеризуйте позитивні й негативні чинники антитерористичної операції та її наслідки для Афганістану.
3. Назвіть справжні причини війни у Перській затоці.
4. Якою є модель світового ладу на нинішньому етапі?
5. Якою має бути зовнішня політика України після вересневих (2001 р.) подій у США та після війни у Перській затоці?
ЛІТЕРАТУРА
1. Волович О. Ірак: Важкий рік позаду. Що далі? // Дзеркало тижня. – 2004. – 27 березня.
2. Млечин Л. М. Кто взорвал Америку? – М., 2002. – 492 с.
3. Петерс Ральф. Америка – Європа: кінець роману // Дзеркало тижня. – 2003. – 7 червня.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


УКРАЇНА ТА СВІТ ПІСЛЯ ВЕРЕСНЕВИХ (2001 р.) ПОДІЙ У США. ВІЙНА В ПЕРСЬКІЙ ЗАТОЦІ: ПРИЧИНИ, ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ НАСЛІДКИ - Довідник з політології


УКРАЇНА ТА СВІТ ПІСЛЯ ВЕРЕСНЕВИХ (2001 р.) ПОДІЙ У США. ВІЙНА В ПЕРСЬКІЙ ЗАТОЦІ: ПРИЧИНИ, ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ НАСЛІДКИ