Українська Академія політичних наук (УАПН)

Політологічний словник

Українська Академія політичних наук (УАПН) – Всеукраїнська громадська організація, заснована в травні 1993 р. Об’єднує науковців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів державної влади та управління з метою сприяння комплексному розвитку політичних наук; проведення наукових досліджень у галузі історії політичної думки, методології та теорії політики, прикладної політології (Свідоцтво Мін’юсту України про реєстрацію № 451 від 04.05.93).

УАПН сприяє здійсненню наукового прогнозування

політичного розвитку суспільства, інтеграції вчених і практиків у справі створення теоретичних основ зовнішньої та внутрішньої політики України.

УАПН докладає зусиль щодо підвищення політичної культури громадян, становлення державності і розвитку громадянського суспільства в Україні.

УАПН ставить перед собою такі завдання: 1) сприяння комплексному розвиткові політичних наук, узагальнення практики політичного процесу в Україні, здійснення наукового прогнозування політичного розвитку суспільства; 2) сприяння створенню теоретичних основ для вироблення внутрішньої та зовнішньої політики України,

системи політичної інформації та політичної освіти; 3) участь у підготовці проектів нових нормативних актів, проведення незалежної наукової експертизи законопроектів; 4) визначення пріоритетності наукових досліджень у галузі політики, вивчення та використання досягнень світової цивілізації у галузі політичної теорії та практики; 5) участь у підготовці кадрів політологів, підвищення кваліфікації викладачів – політологів; 6)вивчення та узагальнення діяльності політичних партій, рухів, громадських організацій, надання їм практичної допомоги шляхом здійснення наукових консультацій, розробок чи експертиз, сприяння становленню багатопартійності в Україні; 7) розвиток ділового співробітництва з політологами та політиками зарубіжних країн.

Своїми науковими дослідженнями, всією діяльністю УАПН сприяє входженню України як самостійної держави у світову співдружність, утвердженню гуманістичних відносин між країнами, зміцненню миру між народами.

В 2004 р. УАПН мала у своєму складі 72 дійсних членів УАПН і 24 членів – кореспондентів.

УАПН має такі відділення: історії політичної думки; методології та теорії політики; прикладної політології; регіональних зв’язків та політичної освіти.

До складу УАПН як колективні члени входять: Українська політологічна асоціація, Філософська ліга України, Українська соціологічна асоціація, провідні вчені з політичних, філософських, соціологічних, юридичних, економічних та інших гуманітарних наук.

Сьогодні УАПН розгортає діяльність у напрямку, передбаченому Статутом. Укладає угоди про співробітництво із зарубіжними академічними асоціаціями, зокрема з Американською політологічною асоціацією, Асоціацією “Друзі України” (Каталонія, Іспанія), Міжнародним центром європейської підготовки (Ніцца, Франція), об’єднаннями політологів Польщі, Греції, Великобританії, Росії, Білорусі.

Розробляється комплексна програма “Концепція політичного розвитку України до 2015 року”. Розгорнута науково-дослідна програма “Теорія політики”. Розробляються програми навчальних курсів з політології та філософії політики для студентів вищих навчальних закладів. Здійснюється підготовка фахівців – політологів вищої кваліфікації ряду зарубіжних країн. Вийшли друком наукові та навчальні посібники з політології, філософії, політики, соціальної філософії, політичної соціології. Особлива увага приділяється розробці такої тематики, як розвиток політичних процесів і політичної свідомості, етнонаціональна конфліктологія, політико – правова культура населення, соціально-політичні моделі суспільства перехідного типу та ін.

УАПН має осередки в Донецьку, Одесі, Дніпропетровську, Львові, Сімферополі, Харкові, Чернігові та інших містах України. Запрошує до співробітництва всіх, хто прагне демократії й утвердження свободи особистості в демократично організованому суспільстві, розвиває основи соціальної злагоди й співробітництва між народами, підтримує ініціативи на реформування й зміцнення незалежності України.

Дійсними членами (академіками) та членами – кореспондентами УАПН обираються вчені (доктори наук, професори), які зробили вагомий внесок у розвиток політичної науки, підготовку кадрів, будівництво української держави. Згідно із Статутом УАПН, її кількісний склад становить 100 осіб. Право висування кандидатів належить вченим радам наукових інститутів та установ, навчальних закладів, дійсним членам та Президії Академії.

М. Михальченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Українська Академія політичних наук (УАПН) - Довідник з політології


Українська Академія політичних наук (УАПН)