Українська асоціація викладачів права (УАВП)

Українська асоціація викладачів права (УАВП) – добровільна всеукраїнська громадська самоврядна організація, створена за професійно-територіальною ознакою. Основна мета діяльності Асоціації – об’єднання зусиль викладачів права для сприяння процесу формування демократичної правової держави, активізації їх діяльності щодо вдосконалення правового навчання й виховання студентської та учнівської молоді, здійснення правової пропаганди серед населення України, подолання відомчої відокремленості викладачів. Основними завданнями

Асоціації є: сприяння створенню умов для активної професійної та громадської діяльності своїх членів, зростання їх професійної майстерності; сприяння творчій діяльності викладачів права; захист законних інтересів членів Асоціації у соціально-правовій сфері, поліпшенні матеріальних, морально-психологічних, побутових умов життя та праці; внесення пропозицій до державних органів влади та управління з питань освіти; забезпечення високого професійного рівня викладання відповідних правових курсів у навчальних закладах України для формування в молоді високої правової культури, готовності брати активну
участь у державотворенні; сприяння реалізації наукових досліджень та впровадженню у практику їх результатів; надання допомоги у виданні наукових праць членів Асоціації; участь у розробці навчальних програм, підручників, методичних рекомендацій з правових курсів та іншої літератури; вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду викладацької та правовиховної діяльності серед населення; участь в організації та здійсненні юридичного навчання, пропаганді та роз’ясненні чинного законодавства шляхом вивчення його основних положень серед своїх членів та у трудових колективах підприємств, об’єднань, установ та організацій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Українська асоціація викладачів права (УАВП) - Довідник з правознавства


Українська асоціація викладачів права (УАВП)