ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ § 19. КОМА МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ Про те, як правильно розставляти розділові знаки в складному реченні, а також про

ЛЕКСИКОЛОГІЯ §44. СИНОНІМИ Про особливості слів-синонімів, їхню роль у мовленні та взагалі про красу й багатство української мови ПРИГАДАЙМО Що таке синоніми? Прочитайте речення і

КОРІНЬ СЛОВА Спільнокореневі (споріднені) слова 77 1. Прочитайте текст. Перекажіть прочитане. Іде зі своєю і веде до річки. На зустріч їм повзе велика гусінь. –

Урок 99. З любов’ю до природи ГОРІХ Він ріс у нашому дворі поміж каштанами й кленами. Чи його посадив хто, чи сам посіявся – ніхто

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ДІЄПРИКМЕТНИК & 15 Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу Дієприкметники за станом поділяються на активні

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ЗАЙМЕННИК § 43. ЗАПЕРЕЧНІ Й НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ. НІ В ЗАПЕРЕЧНИХ ЗАЙМЕННИКАХ. ДЕФІС У НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКАХ 484. Прочитайте. Випишіть виділені займенники і дайте відповіді

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФ І Я § 49. Способи творення слів 504. Прочитайте. Вкажіть, за допомогою яких значущих частин слова утворені нові слова. 1. Бити

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ § 12 Діалектні слова Запам’ятаймо! Мова, характерна для певної місцевості, називається діалектом, або говором. В українській мові розрізняють три діалекти: північний, або поліський,

ЗАЙМЕННИК § 59 Розряди займенників за значенням Запам’ятаймо! За значенням займенники поділяються на 9 розрядів. № Розряд Займенників Значення Займенників Приклади 1 Особові Указують на

ДОВІДКОВЕ БЮРО СЛОВНИЧОК ПОЧУТТІВ Байдужість – відсутність інтересу та уваги до людей, їхніх справ і почуттів; нечуйність, брак співчутливості. Синоніми: нечулість, незворушність, незацікавленість, апатія. Моя

МОВА І МОВЛЕННЯ & 2. Збагачення мови новими словами Світить рідне слово, як жива вода Богдан Чепурко 5. Прочитай строфу з поезії Дмитра Білоуса. Знайди

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО Що ми знаємо про іменник і прикметник 414. Виконайте тестові завдання. 1. Визначте, у якому рядку записані іменники жіночого роду, що стоять в

СЛОВО Велика буква в кличках тварин 54 1. Розгляньте малюнки героїв мультфільмів. – Прочитайте підписи під малюнками. Це – клички тварин. З якої букви написані

ЧАСТИНА ПЕРША Навчання грамоти і розвиток мовлення 20 Буква Є, є. Звуки [йе], [е] Російською: Українською: Ева – Єва Домашнєє – домашнє Позднее – пізнє

Page 1 of 5512345678910...203040...Last »