Українська політична нація

Політологічний словник

Українська політична нація – поняття, яке відображає суперетнічний характер народу незалежної України, який складається з різних етносів, але виступає як цілісність на основі громадянства України. Самоідентифікація української політичної нації як локальної цивілізації і “політичного українця” як громадянина України – процес довготривалий і складний.

Знайти своє місце у світі – центральне завдання будь-якої нової держави. Для цього структури влади мають усвідомити, чим є нова держава, куди вона

прямує, якими інтелектуальними, економічними й політичними ресурсами володіє, хто її партнери і супротивники. Ідея політичного самовизначення нової У. п. н. має бути підкріплена економічним і духовним самовизначенням нації, встановленням нового типу цивілізаційних зв’язків із сусідами і зі світом.

Політичне самовизначення нової політичної нації іноді розглядають як національне самовизначення, що не є точним. Національне самовизначення – поняття ширше. Це й політичне гасло, і стадія в етнополітичному розвитку, і правовий принцип, і економічна стратегія, і психологічний процес, ідеологічна

концепція. Політичне цивілізаційне самовизначення – одна зі складових національного самовизначення. Стосовно України політична нація розуміється як громадянська політична, поліетнічна спільнота, що ширше за поняття “нація” як національність, коли йдеться про моноетнічну, спеціально неструктуровану соціальну й політичну спільноту.

Політичне цивілізаційне самовизначення не зводиться до факту проголошення незалежності й створення державних атрибутів. Воно є об’ємнішим від держави і включає також громадянське суспільство зі сформованою політичною свідомістю і зовнішньою політикою, культурою, наукою, освітні та інші зв’язки зі світом. Фактор формування національної політичної свідомості в багатонаціональному суспільстві дуже важливий. Наприклад, не так просто в Україні домогтися, щоб не українець вважав себе українцем у політичному сенсі як громадянин держави, щоб національність не вважалася єдиним суб’єктом держави права. Але не менш важливо стати державою і нацією в очах світу, розвинути багатоступеневі зв’язки з цим світом.

М. Михальченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Українська політична нація - Довідник з політології


Українська політична нація