УМОВИ МІСЦЕЗРОСТАННЯ

Екологія – охорона природи

УМОВИ МІСЦЕЗРОСТАННЯ – комплекс чинників середовища, які зумовлюють ріст рослин та їхніх угруповань.
УМОВИ МІСЦЕЗРОСТАННЯ